Annons

Annons

Ökade intäkter för Burenstam & Partners

Burenstam & Partners ökade intäkterna med 30 procent jämfört med samma period i fjol. En planerad expansion ökar samtidigt kostnaderna i bolaget.

Burenstam & Partners presenterar delårsrapporten för årets första nio månader 2018. Det framgår att rörelseintäkterna ökade med 30 procent jämfört med samma period i fjol.

Rörelseintäkterna uppgick till drygt 55 miljoner kronor.

Samtidigt framgår det att rörelsekostnaderna var 27 procent högre för perioden jämfört med samma period Kostnaderna uppgick till drygt -48 miljoner kronor. Bolaget förklarar att dett beror på satsningar inför kommande expansion.

Annons

Annons

”Bolagets ledning bedömer att bolaget kommer att avsluta året med högre rörelseintäkter och ett högre rörelseresultat jämfört med 2017”, skriver man i rapporten.

Rörelseresultatet uppgick under perioden till cirka 6,7 miljoner kronor jämfört med 4,2 miljoner kronor året innan.

Under delårsperioden har det, enligt årsstämman skett en utdelning med drygt 3 miljoner kronor. Vid en Extra bolagsstämma den 3 oktober ägde dock en extra vinstutdelning rum om drygt 2 miljoner kronor, enligt handlingar från Bolagsverket.

Vid tidpunkten delårsrapportens undertecknande uppgick likvida medel till drygt 20 miljoner kronor. Av rapporten framgår det att bolaget placerar sin överlikviditet i penningmarknadsfonder med låg risk.

Burenstam & Partners är från och med 2008 dotterbolag till Formuesforvaltning AS med säte i Oslo. Även de anställda äger andelar i bolaget.

Realtid.se skrev i fjol om bolagets expansion med ett kontor i Malmö. I januari i år rekryterades flera rådgivare till kontoret i Malmö; Johan Steneudde, Peter Hansson och Anders Book Hallström. Johan kommer närmast från Internationell Private Banking på BIL i Luxemburg och som fonddistributör för den danska fondförvaltaren HP Fonder. Peter kommer närmast från en tjänst som Kapitalrådgivare på SEB Private Banking och Anders kommer från SEB Stiftelseförvaltning.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons