Hemfosas ordförande Bengt Kjell och vd Jens Engwall ser nu över möjligheten att dela upp fastighetsbolaget i två separata börsbolag.
Fastigheter

Ökade hyresintäkter – men sämre resultat för Hemfosa

Fastighetsbolaget redovisar ett resultat efter skatt på 528 miljoner kronor – och styrelsen föreslår en utdelning på 4:80 kronor per stamaktie. Planerna på att dela koncernen i två börsnoterade bolag fortskrider.

Uppdaterad 2018-02-16
Publicerad 2018-02-16

Hemfosas hyresintäkter steg till 792 miljoner kronor (684) i det fjärde kvartalet 2017.

"Under 2017 fortsatte vi att växa kraftigt genom förvärv på drygt fyra mdkr och med spännande investeringar och nybyggnadsprojekt inom framför allt samhällsfastigheter. Det fjärde kvartalet var stabilt, med ökad intjäningsförmåga och hög underhållstakt", skriver bolagets vd Jens Engwall.

Men resultatet efter skatt försämrades ändå till 528 miljoner kronor (837). Det motsvarar 3:16 kronor per aktie (5:02).

Driftöverskottet blev 548 miljoner kronor (472) och förvaltningsresultatet uppgick till 525 miljoner (537).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 210 miljoner (292), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 18 miljoner kronor (23).

Styrelsen föreslår en utdelning på 4:80 kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis, samt en utdelning om 10:00 kronor per preferensaktie, också med
utbetalning kvartalsvis.

Vd Jens Engwall nämner också att bolaget fortsatt utreder möjligheten till att dela koncernen i två noterade bolag, varav det ena skulle bli ett samhällsfastighetsbolag.

"Vi arbetar nu med att analysera möjligheterna och formerna för en sådan potentiell uppdelning och arbetet fortlöper enligt plan. Styrelsen avser att återkomma med mer information till aktieägarna i samband med bolagsstämman och delårsrapporten för första kvartalet 2018", skriver Engwall.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in