Annons

Annons

Ökade hyresintäkter för Diös

Diös ökade både hyresintäkter och förvaltningsresultat under första halvåret 2018. ”Vi är helt övertygade om att platsen är nyckeln”, skriver Knut Rost som menar att betalningsviljan för rätt lägen är fortsatt god.

Diös, som beskriver sig som norra Sveriges marknadsledande fastighetsbolag, presenterar i dag delårsrapport för första halvåret 2018.

Av rapporten framgår det att hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 887 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet ökade med 4,5 procent och uppgick till 421 miljoner kronor.

Annons

Annons

”Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning”, skriver vd Knut Rost.

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 227 miljoner kronor jämfört med 302 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol. Orealiserade värdeförändringar på derivat uppgick till 12 miljoner kronor jämfört med 14 miljoner kronor året innan.

Resultat efter skatt uppgick till 587 miljoner kronor jämfört med 581 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Resultat per aktie uppgick till 4,34 kronor.

Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent jämfört med 90 procent motsvarande period i fjol.

”Investeringstakten avseende våra hyresgästanpassningar är hög, cirka 300 mkr för perioden, vilket vittnar om en god efterfrågan. Betalningsviljan för rätt lägen, hög kvalitet och effektivare lokaler är fortsatt god. Avkastningen för våra hyresgästanpassningar under perioden uppgår till 10,3 procent för de avslutade projekten”, skriver Knut Rost.

Belåningsgraden förbättrades till 55,8 procent jämfört med 58,3 procent samma period i fjol.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons