Annons

Annons

Ökade arvoden för nämndemän

Regeringen har i dag beslutat att höja nämndemännens arvoden.

Regeringen med justiteminister Morgan Johansson i spetsen meddelar i dag att nämndemännen får förbättrade arvoden i två avseenden.

– Nämndemännen gör en stor insats för rättsväsendet och rättssäkerheten. Det var länge sedan vi höjde ersättningen för det jobb de lägger ner, säger justitieminister Morgan Johansson

Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna får rätt till ersättning för förberedelsearbete med 300 kronor per dag. Det är samma villkor som sedan tidigare gäller i förvaltningsrätterna och kammarrätterna. Dessutom får alla nämndemän rätt till ett särskilt arvode om 150 kronor per dag för tjänstgöring efter klockan 16.30.

Annons

Annons

Det var år 2007 som sammanträdesarvodet reviderades senast. Då höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. Samtidigt infördes en särskild arvodesnivå, 250 kronor, för nämndemän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. År 2009 infördes ett extra arvode om 500 kronor per dag för sammanträde som hålls på helger.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

Samtidigt har Domstolsverket nyligen tagit fram en introduktions- och repetitionsutbildning för nämndemän för att höja kompetensen bland nämndemännen.

Bland annat ska utbildningarna uppmärksamma frågor om offentlighet och sekretess, jäv samt ett etiskt hållbart förhållningssätt inom ramen för uppdraget som nämndeman. Det ska också tydligt framgå att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons