Juridik

Ökade anslag för ersättning för rättsliga biträden

Kostnaderna för ersättningen till de rättsliga biträden som företräder tilltalade och brottsoffer i domstolarna ökar. Det beror till största delen på fler komplicerade mål med många inblandade parter.

Publicerad 2017-04-05

För att säkerställa rättssäkra processer tillför regeringen sammanlagt 840 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2017 till rättsliga biträden. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kostnaderna under året förväntas bli högre än anslagen i budgetpropositionen. Därför avsätts ytterligare 190 miljoner kronor för rättsliga biträden vid Migrationsverkets prövning och 650 miljoner kronor för övriga biträden.

Det stora antalet ärenden där det bedöms förordnas ett offentligt biträde under 2017 förväntas medföra ökade kostnader för de rättsliga biträden som företräder de sökande vid Migrationsverkets prövning i första instans.

Även kostnaderna för ersättningen till de rättsliga biträden som företräder tilltalade och brottsoffer i domstolarna ökar. Det beror till största delen på fler komplicerade mål med många inblandade parter.

Platsannonser