Finans Nyhet

Ökad vinst för Kinnevik

Publicerad

Redovisar en vinst före skatt på 2,49 miljarder kronor för andra kvartalet.

Realtid.se

Det kan jämföras med vinster på 1,83 miljarder kronor under motsvarande period i fjol.

Resultatet motsvarar 8,98 kronor per aktie, vilket kan jämföras med fjolårets 6,59 kronor per aktie.

Börsportföljens värde ökade under kvartalet med 1,1 miljarder kronor till 58,8 miljarder kronor. Under de senaste 12 månaderna har substansvärdet ökat med 11,7 procent, uppger bolaget i delårsrapporten.

Annons

Koncernens intäkter för andra kvartalet uppgick till 2,16 miljarder kronor, jämfört med 2,08 miljarder kronor i fjol.

Koncernens rörelseresultat minskade till 167 miljoner kronor från fjolårets 233 miljoner kronor, vilket främst är hänförligt till det helägda skogsbolaget Korsnäs, enligt delårsrapporten. För Korsnäs sjönk vinsten med 65 miljoner kronor från 243 miljoner kronor till 178 miljoner kronor.

Kinneviks vd och koncernchef Mia Brunell Livfors kommenterar rapporten så här:

Annons

”Trots turbulensen i den globala ekonomin ökade Kinneviks substansvärde i det andra kvartalet till följd av fortsatt goda resultat och starka kassaflöden i våra telekom och mediabolag samt de erhållna utdelningarna. I Korsnäs planade efterfrågan ut något efter en period av stark tillväxt. Vi har under kvartalet tecknat avtal om att investera 901 Mkr inom online, vilket vi förväntar oss kommer att bidra till Kinneviks långsiktiga tillväxt”.

Annons