Fabeges vd Christian Hermelin och Diös vd Knut Rost. Foto: Cision och Diös Fastigheter
Fastigheter

Ökad vinst för Fabege och Diös Fastigheter

Bolagen uttrycker ändå viss oro över Brexits långsiktiga effekter.

Uppdaterad 2016-07-08
Publicerad 2016-07-08

Fabeges redovisar hyresintäkter på 1.039 miljoner kronor (998) under första halvåret 2016. Driftöverskottet blev 724 miljoner kronor (715) och förvaltningsresultatet 408 miljoner (369).

"Förutsättningarna på Stockholms fastighetsmarknad är i dagsläget mycket god. Med stigande hyresnivåer, sjunkande avkastningskrav och fortsatt mycket låga räntenivåer ges förutsättningar för svåäl ökade kassaflöden som stigande fastighetsvärden", skriver Fabeges vd Christian Hermelin i en kommentar till rapporten.

Efter skatt uppgick bolagets resultat till 3.115 miljoner kronor (1.951), medan realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter tillsammans slutade på 2.880 miljoner (1.381).

Christian Hermelin flaggar samtidigt för att läget blivit mer ovisst efter britternas ja till EU-utträde.

"Brexit har skapat oro på aktie- och finansmarknaderna. I dagsläget ser vi effekt av oron genom lägre långräntor. Hur den ekonomiska utvecklingen påverkas i förlängingen är dock för tidigt att säga", skriver han.

Konkurrenten Diös Fastigheter redovisar, under första halvåret, hyresintäkter på 661 (647) och ett förvaltningsresultat på 259 miljoner (254).

Resultat efter skatt uppgick till 337 miljoner (303) och per aktie till 4,43 kr (4,11). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter blev 50 miljoner (100).

Även Diös vd Knut Rost uttrycker oro över Brexit.

"Utvecklingen generellt på aktiemarknaden har varit skakig under kvartalet. Det har varit stora kurssvängningar till följd av tillväxtoro och osäkerhet kring Storbritanniens medlemskap i EU. Även ränte-marknaden har påverkats med lägre marknadsräntor i Sverige som följd. En osäker aktie- och räntemarknad kan påverka tillgången på kapital men vi har ännu inte märkt någon skillnad i viljan att låna ut kapital, varken från banker eller från kapitalmarknaden", skriver han i en kommentar till rapporten.

Platsannonser