Finans Nyhet

Ökad vinst för Elekta

Publicerad

Medicinteknikföretaget redovisar en vinst före skatt på 279 miljoner kronor

Detta för perioden november 2010-januari 2011, det tredje kvartalet i företagets brutna räkenskapsår. Motsvarande period året före gjorde bolaget en vinst på 216 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 1 822 miljoner kronor, jämfört med 1 704 miljoner kronor ett år tidigare. Orderingången var 1 914 miljoner kronor (1 897).

För hela räkenskapsåret 2010/2011 förväntas en ökning av nettoomsättningen med 12-14 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet i kronor väntas öka med 16-20 procent.

Annons

Enligt tidigare prognos väntades omsättningen öka med över 10 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet väntades öka med över 15 procent.

Annons