Veronica Augustsson
Veronica Augustsson, vd för Cinnober. Foto: Pressbild
IT

Ökad vinst för Cinnober

Bolaget vände förlust till vinst under 2016 visar det färska bokslutet. Samtidigt planeras för en riktad nyemission som ska finansiera Cinnobers fortsatta teknikutveckling för clearingplattformar.

Uppdaterad 2017-04-20
Publicerad 2017-04-20

Cinnobers nettoomsättning blev 330 miljoner kronor (300), medan rörelseresultatet landade på 9,5 miljoner (16). Det framgår av bokslutet för 2016.

Resultatet före skatt uppgick till 8,8 miljoner kronor (-22) och vinsten per aktie blev 0,67 kronor för utspädning (-0,26).

Under förra året slöt Cinnober även ett stort avtal med Japan Exchange Group (JPX) för att kunna genomföra clearing-operationer i realtid på den japanska derivatmarknaden.

Antalet anställda på Cinnober ökade dessutom från 252 till 288 personer och flera externa konsulter anlitades för att hantera en tilltagande kundtillströmning.

Nu planeras det också för en nyemission.

"Under året investerade Cinnober över tio miljoner kronor i fortsatt utveckling av vår clearingteknik. Efter årets slut har Cinnobers styrelse också beslutat sig för att undersöka möjligheten att genomföra en riktad nyemission av aktier för att ytterligare finansiera detta initiativ. Styrelsens mål är att dotterbolaget söker ny finansiering och den distribueras till aktieägarna inom 24 månader", skriver bolagets vd Veronica Augustsson i en kommentar till bokslutet.

 

Platsannonser