FinansNyhet

Ökad tveksamhet kring molntjänster

Amerikanska Cloud Act och en statlig svensk utredning gör många avvaktande till molntjänster, speciellt vad gäller de ledande amerikanska leverantörerna. Foto: Jeff Hendricks/Unsplash.Amerikanska Cloud Act och en statlig svensk utredning gör många avvaktande till molntjänster, speciellt vad gäller de ledande amerikanska leverantörerna. Foto: Jeff Hendricks/Unsplash.
Amerikanska Cloud Act och en statlig svensk utredning gör många avvaktande till molntjänster, speciellt vad gäller de ledande amerikanska leverantörerna. Foto: Jeff Hendricks/Unsplash.
Publicerad

Finansbranschen har den högsta mognadsgraden för molntjänster visar en ny undersökning. Samtidigt märks en tydligt ökad generell tveksamhet till molnet i spåren av nya lagar och regler.

Sverker Brundin

Samtidigt som hög mognad vad gäller molntjänster är ökningen i mognadsgrad lägst i finansbranschen, visar IT-tjänste- och konsultbolaget Tietos årliga undersökning Cloud Maturity Index.

Av resultaten framgår att tillverkande industri växer snabbast i sin mognad av kring både strategier och användande av molntjänster, vilket antyder en särskilt intensiv digitaliseringstakt där. Samtidigt ser man att bland andra offentlig sektor minskar. 

– Jag tror att det handlar om debatten inom offentlig sektor om hur man ska ställa sig till lagar och regulatoriska krav, säger Tommy Persson, rådgivare och lösningsarkitekt på Tieto.

Annons

En orsak till det är den amerikanska Cloud Act, som är till för att stävja brottslighet på nätet. Det innebär också att amerikanska myndigheter har rätt att granska lagrade data i amerikanska molntjänster, oavsett i vilket land de används. Innebörden är att svenska och europeiska myndigheter och företag måste tänka ett varv extra kring hur eller om de ska utnyttja de ledande molnleverantörernas tjänster – amerikanska företag som AWS (Amazon Web Services), Microsoft, Google och IBM.

– Det här ökar också behoven kring kunskap så att man väljer rätt. Vi ser just nu en ökad polarisering inte minst eftersom olika jurister tolkar lagarna och reglerna på området på olika sätt. Alla experter säger att molntjänster har stora fördelar, men man kan inte använda dem till allt, säger Tommy Persson.

För svensk del avvaktar många statens pågående utredning av IT-tjänster för offentlig sektor. Första etappen, informationsinhämtning, ska vara klar i augusti 2020. Därefter följer ytterligare ett steg för att ge rekommendationer på området, vilket ska komma våren 2021.

Annons

Allt det här bör påverka fler än offentlig sektor, inte minst finansbranschen. Vilka råd ger ni?

– Att man måste tänka igenom sin sina behov och sin strategi och samtidigt säkerställa att man har bra kontroll på information. Molntjänster är bra för mycket men kanske inte alla scenarier. Är man osäker är ett bra alternativ att  bygga hybrida lösningar, säger Tommy Persson.

Med det senare avses att ha vissa delar där man har stor kontroll över exakt fysisk lagring medan andra delar har en lösare koppling i publika molntjänster.

Annons

Med en ökad komplexitet blir också behoven större av en genomtänkt strategi samt kompetens och rådgivning. Man behöver resonera på olika sätt kring exempelvis IT-säkerhet, informationssäkerhet, digitalisering, innovation och affärsutveckling. Här visar mätningarna att just finansbranschen har kommit allra längst.

– Finansbranschen har kommit långt i sin digitalisering och har dessutom en stor erfarenhet av lagar och regler, säger Tommy Persson.

Hur skiljer sig bolagen i finansbranschen åt, går det att se någon trend?

– Vi ser att nya uppstickare använder molntjänster i högre grad. Ett exempel senast den här veckan är Klarna som har gått ut med hur de utnyttjar Amazon Web Services, säger Tommy Persson.

– Jag tror att många mer etablerade bolag kommer att förnya sina IT-system framåt och då är molnmognad viktigt för att prioritera rätt. Många banker säger till exempel att de har ett gammalt arv som de behöver förnya.

Hur kommer det sig att utvecklingen framåt inom molntjänster är långsammast inom finans?

– I den skala vi har – vi mäter på omkring 30 KPI:er – går det idag inte att fortsätta trenden hur högt som helst. Ligger man redan högt är det svårt att komma högre. Kanske att vi behöver utveckla frågeställningarna framöver.

Fjärde året i rad

Tieto har sedan 2015 mätt olika branschers mognad i att använda molntjänster, med hjälp av analysföretaget Radar. Man ställer återkommande frågor till samma bolag i omkring 30 parametrar. Undersökningen genomfördes i år under perioden september-oktober och har 283 svarande organisationer, huvudsakligen genom en onlinebaserad självskattning. Det framgår inte hur stort bortfallet är eller vilken felmarginalen är.

Bolagen i undersökningen har minst 250 anställda. 24 procent av de svarande är från Sverige, 38 procent från Norge och lika stor andel från Finland. 

De undersökta branscherna är finans, tjänsteföretag, handel, tillverkande industri och IT. Hälften är ”övriga” och där ingår bland annat offentlig sektor. Till finans räknas banker och försäkringsbolag och sektorn utgör fyra procent av de undersökta bolagen, vilket motsvarar elva företag.

Annons