Kommunikation

Ökad omsättning för MMS Communications

Dotterbolaget till JKL, MMS Communications, rediovisar en 30-procentig omsättningsökning. Dock landar resultatet på minus.

Uppdaterad 2017-08-04
Publicerad 2017-08-04

MMS Communications, före detta MSL, redovisar en omsättning på 67.239.000 kronor. Det är nästan 30 procent mer än föregående år. Årets vinst landar på -257.055 kronor.

Det framgår av bolagets årsredovisning för 2016.

Under 2016 har bolaget gått samman med produktionsbyrån Prodigious. Bolaget har även erhållit ett koncernbidrag från JKL på drgt 2 miljoner kronor.

MMS Communications är dotteborlag till JKL. Det överordnade moderbolaget är Publicis Groupe.

Platsannonser

Logga in