Bank

Ökad affärsvolym för Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne redovisar ett resultat före skatt på 273 miljoner kronor för tredje kvartalet, jämfört med 219 miljoner motsvarande tid ifjol.

Publicerad 2020-10-28

– Ett mått av optimism har varit tydligt hos våra kunder, trots det utmanande läget med pandemin. Marknaden har visat stabilitet under kvartalet och återföringar har kunnat göras från tidigare reserverade kreditförluster, säger vd Bo Bengtsson i en skriftlig kommentar.

Räntenettot för Sparbanken Skåne ökade med 10 procent till 310 miljoner kronor (283 miljoner kronor). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym. Provisionsnettot uppgick till 125 miljoner kronor (127 miljoner kronor). Det framgår av ett pressmeddelande.

Kostnaderna exklusive kreditförluster ökade något och uppgick till minus 203 miljoner kronor (-196 miljoner kronor). De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet på plus 38 miljoner kronor (+2 miljoner kronor).

Affärsvolymen ökade 7 miljarder under kvartalet och uppgick till 215 miljarder kronor (208 miljarder kronor per juni 2020). Ökningen förklaras främst av börsens utveckling.

Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,5 procent (19,7 procent per juni 2020).

Likviditetstäckningsgraden uppgick till 236 procent (239 procent per juni 2020).

Återföringar från tidigare reserverade kreditförluster har kunnat göras under kvartalet. Bakgrunden är ett mer positivt makroscenario för framtiden, tillsammans med minskat reserveringsbehov för enskilda kreditengagemang.

Bankens gröna obligationer anslöts i augusti till Nasdaq Sustainable Bond Network, en informationsplattform för transparens kring gröna, sociala och hållbara obligationer.

 

 

Platsannonser