FinansNyhet

Öhman Fonder vill ta aktiv del i konsolidering

Öhman Fonders vd Jamal Abida Norling och ordförande Johan Malm vill göra förvärv främst i Sverige. Foto: Olof SwahnbergÖhman Fonders vd Jamal Abida Norling och ordförande Johan Malm vill göra förvärv främst i Sverige. Foto: Olof Swahnberg
Öhman Fonders vd Jamal Abida Norling och ordförande Johan Malm vill göra förvärv främst i Sverige. Foto: Olof Swahnberg
Publicerad

Det pågår en konsolidering av den svenska fondmarknaden. Öhman Fonder vill ta en aktiv del på köparsidan.

olof swahnberg

Av en intervju med Bloomberg, som Realtid har skrivit om, framgår att Öhman Fonder vill delta på köparsidan i konsolideringen av den svenska fondmarknaden, värd 4,4 biljoner kronor. 

– Vi kommer att vara ett färre antal svenska fondbolag om ett par år än vad vi är idag, det tror jag nästan alla i branschen kan skriva under på, säger Öhman Fonders ordförande Johan Malm till Realtid. 

– Mer regelverk driver kostnader och marginalpress. Det faktum också att det numera finns ett antal aktörer, däribland vi själva, som aktivt säger att vi vill förvärva, det hjälper också till. Det var inte lika uttalat för tio år sedan. 

Annons

Vem är säljare?
– Senaste åren har varit hyggligt bra i fondbranschen. Om vi får en lite tuffare period framöver så kanske det finns flera som är villiga att sälja, säger Johan Malm. 

Öhman Fonder letar förvärv, främst av enskilda fonder, fondbolag och kapitalförvaltare i Sverige, men även övriga Norden kan vara av intresse, enligt Malm.  

– Vi har nu tillräcklig kritisk massa och har gjort nödvändiga investeringar för att på allvar utmana storbanker och stora försäkringsbolag. Vi är beredda att jobba hårt för att ta marknadsandelar från dem, säger Johan Malm. 

Annons

En annan drivkraft för konsolidering kan, enligt Johan Malm, vara förändringarna av premiepensionens fondtorg med ett planerat andra steg som väntas leda till ett begränsat statligt upphandlat fondurval.

Öhman Fonder förvaltar idag kapital på runt 100 miljarder kronor och har ambitionen att växa till upp mot 150 miljarder kronor genom organisk tillväxt och förvärv de närmaste åren, berättar Johan Malm och vd Jamal Abida Norling. Bolaget har vuxit snabbare än marknaden sedan finanskrisen för cirka tio år sedan och köpte 2015 DNB:s svenska kapitalförvaltningsdel som då ungefär fördubblade det förvaltade kapitalet till runt 80 miljarder kronor. 

–  I samband med förvärvet från DNB sade jag att vi på några års sikt skulle förvalta över 100 miljarder kronor. Nu är vi där så jag tycker att 150 miljarder kronor känns rimligt som nästa mål, säger Johan Malm.

Annons

Ökningen under de senaste fyra åren med cirka 20 miljarder kronor har skett genom organisk tillväxt, uppger ordförande Johan Malm. 

– Vi har en egen säljorganisation och vi har vuxit snabbare än marknaden, säger Johan Malm, som beskriver Öhman Fonder som det idag största fristående fondbolaget. 

– Vi vill fortsätta växa och organisk tillväxt blir det bästa kvittot på att det vi gör är rätt och uppskattas av våra kunder. Vi ska fortsätta erbjuda en palett av produkter som motsvarar våra kunders behov, säger Jamal Abida Norling.

Jamal Abida Norling betonar vikten av att investera i den befintliga verksam­heten och behålla fokus på kunderna och deras behov för att utvecklas och därigenom växa.

– Vi har högt satta ambitioner när det kommer till tillväxt och då är det lätt att bara tänka förvärv och glömma den dagliga verksamheten, säger Jamal Abida Norling. 

Det faktum att Öhman Fonder inte har någon egen direkt distributionskanal till kunderna innebär att fondbolaget måste ha ett bra erbjudande, påpekar Jamal Abida Norling:

– Det gäller att Öhman Fonders erbjudanden förmår förtjäna sin plats på de plattformar där kunderna väljer fonder. Vårt huvudsakliga mål är att leverera riktigt bra avkastning till kunderna. I slutändan är det vad det handlar om.

Annons