Fastigheter

Offentliga Hus renodlar portföljen inför börsnotering

Offentliga Hus har ingått två avtal om försäljning av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige.

Publicerad 2020-07-28

Offentliga Hus fokuserar långsiktigt på tillväxt inom fastighetssegmentet samhällsfastigheter. Som en del av den strategin renodlas nu portföljen genom avyttring av fastighetstillgångar som inte bedöms som långsiktiga innehav. I två separata transaktioner säljer bolaget dels 88 mindre fastigheter, vilka förvärvades i en större transaktion från statliga Svevia 2018, samt den 34-procentiga ägarandelen i studentbostadsbolaget SBS. Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen med mindre fastigheter säljs till det Fastatorägda bolaget Industrisamhället till ett överenskommet fastighetsvärde om 350 miljoner kronor (preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till 215 miljoner kronor), medan aktierna i SBS säljs till Offentliga Hus ägare Nordact till ett överenskommet värde om 200 miljoner kronor. Båda transaktionerna är villkorade av stämmobeslut i Fastator och försäljningen till Industrisamhället är även villkorad av finansieringsbeslut i Industrisamhället. Tillträde av båda transaktionerna är planerat till den 30 september.

 

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in