Offentliga hus nyemission
Foto: Torleif Svensson, Offentliga Hus
Fastigheter

Offentliga Hus genomför nyemission om 750 miljoner kronor inför notering

Inför Offentliga notering nyemitterar bolaget aktier till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-10-07
Publicerad 2020-10-02

Fastighetsbolaget Offentliga Hus har offentliggjort ett erbjudande riktad till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige, omfattande nyemitterade aktier i bolaget uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor samt befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av säljande aktieägare uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande. Nyemissionen genomförs inför noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

– Som VD för Offentliga Hus är jag oerhört stolt över vår starka tillväxtresa. Hela 2020 har präglats av hög aktivitet och vi har förbättrat vårt resultat på alla plan. Kommande notering och det kapitaltillskott den medför möjliggör en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter med starka och långa kassaflöden. Efter noteringen på First North Premier är vår intention att påbörja arbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista, kommenterar Fredrik Brodin, vd för Offentliga Hus, i pressmeddelandet.

Offentliga Hus startades 2011 och bolagets fastighetsbestånd består av större och medelstora fastigheter på tillväxtorter, i regionstäder och större tätorter över hela Sverige. Det totala marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick till 8,6 miljarder kronor per den 31 augusti 2020, motsvarande en årlig tillväxttakt om 73 procent sedan utgången av 2017. Totlat 83 procent av det totala fastighetsbeståndets marknadsvärde består av samhällsfastigheter. Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank har agerat Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare till Offentliga Hus och White & Case Advokat AB legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Priority Group AB har agerat kommunikationsrådgivare.

Noteringen planeras ske i mitten av oktober.

Platsannonser

Logga in