Fastigheter

Offentliga Hus förvärvar i Göteborg

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal m avseende förvärv av Opalparken Bostads AB med den obebyggda fastigheten Göteborg Önnered 45:17. Förvärvet tillträds den 1 juli 2020.

Publicerad 2020-06-01

Fastigheten är en projektfastighet med en avtalad projektentreprenad för uppförande av ca 10 250 kvadratmeter bruttoarea (BTA), huvudsakligen för studentbostäder. Ett 20-årigt blockhyresavtal är tecknat med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder. Hyresvärdet för fastigheten uppgår efter färdigställande till drygt 16 miljoner kronor per år och inflytt beräknas till augusti 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Offentliga Hus äger sedan tidigare grannfastigheten, Önnered 4:15, som även den är under uppförande av ca 13 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Långa hyresavtal är tecknade med Göteborgs Stad och Hemköp och inflytt är beräknad till fjärde kvartalet 2020. 

– Vi ser ett fortsatt starkt flöde av intressanta transaktionsmöjligheter och vi har fortfarande inte sett någon påverkan på hyresintäkterna i vår förvaltningsportfölj av de samhällsproblem som utbrottet av covid-19 medfört. Arbetet med att bygga ut och stärka organisationen fortlöper och vi siktar på en kapitalanskaffning och börsintroduktion under 2020, säger Fredrik Brodin, vd på Offentliga Hus i en skriftlig kommentar.

Köparens rådgivare i denna transaktion har varit Joachim Svedberg, Colliers International.

Platsannonser