Nyemission

Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 550 miljoner kronor

Offentliga Hus har emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer för 550 miljoner kronor och bekräftar att villkoret för frivillig inlösen av samtliga obligationer 2017/2021 är uppfyllt.

Åsa Passanisi
Publicerad 2020-10-07

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete och renodlingsarbete har fastighetsbolaget Offentliga Hus genomfört en nyemission av seniora icke-säkerställda gröna obligationer för 550 miljoner kronor, med en löptid om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020. Emissionslikviden kommer att användas för återköp och inlösen av de utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall 15 juni 2021. Bolaget har ansökt om att de nya gröna obligationerna ska upptas till handel på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

– Dagens emission av gröna obligationer är ett kvitto på att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete uppskattas av kapitalmarknaden. Samtidigt är det en naturlig fortsättning i renodlingsarbetet av Bolagets balansräkning och finansiella ställning med fokus på längre kapitalbindning och lägre finansieringskostnader. Noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier förväntas ge en likviditetsökning till Bolaget om cirka 1,2 miljarder kronor vilket ger oss ett tillkommande förvärvsutrymme om upp till 3 miljarder kronor, kommenterar bolagets vd Fredrik Brodin, i pressmeddelandet.

Nordea Bank och Swedbank har agerat arrangörer, bookrunners och agenter i samband med nya emissionen samt återköpet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Platsannonser

Logga in