Finans

OECD vill införa minimiskatt för storföretagen

Förslaget syftar till att hantera digitaliseringens effekter på ekonomin.

Uppdaterad 2019-11-14
Publicerad 2019-11-14

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har lagt ett förslag om en global minimiskatt som innebär att sociala medie- och andra teknikjättar samt andra storföretag kan komma att beläggas med en minimiskatt, oavsett om bolagen skatteplanerar eller flyttar tillgångar till skatteparadis . Syftet är att hantera digitaliseringens effekter på ekonomin.  Det skriver Financial Times.

Förslaget ingår i OECD:s globala plan för att öka den internationella koordinationen mellan olika länders skattesystem. På så vis minskar incitamenten för internationell skatteplanering och förmodas leda till att olika länder konkurrerar på mer lika villkor när det gäller att skapa skattefördelar för företagen.

 

Platsannonser