Konjunktur

OECD varnar för långvarigt svag tillväxt

OECD varnar för att världen riskerar att falla ned i en förlängd period av svag tillväxt. Organisationen sänker prognosen för den globala tillväxten till 2,9, från tidigare 3,2.

Uppdaterad 2019-09-19
Publicerad 2019-09-19

Den Parisbaserade organisationen OECD sänker prognosen för världens tillväxt både för innevarande år och 2020, skriver Direkt. Nästa år från 3,4 till 3,0.

OECD är särskilt bekymrat över handelskriget mellan USA och Kina. Tillväxten stod dock emot i USA och även Japan, men har kommit in svagare på många andra håll, särskilt pekar man ut Europa.

OECD spår en BNP-tillväxt för USA på 2,4 procent i år och 2,0 för 2020. I maj var motsvarande siffror 2,8 respektive 2,3 procent.

I euroområdet sänks prognosen med 0,1 procentenheter till 1,1 procent för 2019 och med 0,4 procentenheter till 1,0 procent för 2020.

Förutom handelskriget pekar OECD också ut risker som ett avtalslöst brexit, en varaktig ekonomisk-politisk osäkerhet i Europa, misslyckade försök att med stimulanser förhindra en skarpare nedgång i Kina och finansiella sårbarheter från spänningen mellan lägre tillväxt, höga skulder och försämrad kreditkvalitet.

Platsannonser