Konjunktur

OECD: Tillväxt kräver gröna investeringar

Världens regeringar måste underlätta för såväl gröna investeringar som digitalisering, annars blir det svårt att ta sig ur den inbromsning av värdsekonomin som nu sker. Det hävdar världshandelsorganisationen OECD.

Uppdaterad 2019-11-21
Publicerad 2019-11-21

OECD varnar i sin senaste rapport Economic Outlook för en ökad risk för en långvarig inbromsning av världsekonomin. 

I år väntas världens BNP-tillväxt bli 2,9 procent, vilket innebär den lägsta årliga tillväxttakten sedan finanskrisen för tio år sedan. Tillväxten lägger sig sedan på 2,9-3.0 procent under såväl 2020 som 2021. 2018 var tillväxten 3,5 procent.

OECD säger att beslutsfattare måste påskynda övergången till renare energi samt digitalisering. Organisationen ser klara strukturella förändringar. För att möta dem krävs en samordning av global handel, skatteregler och övriga regelverk. 

– Sker inte det kommer det att leda till osäkerheter som fortsatt kommer att hämma och skada utsikterna för tillväxt, säger OECD:s chefsekonom Laurence Boone i en kommentar.

Organisationen pekar särskilt ut de ökade handelsrestriktionerna som ett stort problem, inte minst då konflikten mellan USA och Kina.

I USA väntar sig OECD en tillväxt på 2 procent de närmaste två åren, medan euroområdet och Japan bara kan vänta sig 1 procents tillväxt. Sverige ligger på 1,22 procent 2020 och 1,21 procent 2021. Kina bör nå 5,5 procents tillväxt 2021, jämfört med 6,6 procent förra året.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD

OECD har för tillfället 36 medlemsstater: Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

OECD har sitt sekretariat i Paris.

Källa: Riksbanken

Platsannonser