Konjunktur

OECD sänker prognoser

OECD sänker återigen sina prognoser för global-BNP och varnade också för att nedåtrisker fortsätter att byggas upp.

Publicerad 2019-03-06

Organisationen spår nu att global-BNP ökar 3,3 procent i år och 3,4 procent 2020, ner 0,2 respektive 0,1 procent jämfört med i november. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Prognoserna för euroområdet sänktes dock betydligt mer, med 0,8 respektive 0,4 procentenheter, till +1,0 procent i år och +1,2 procent 2020. Det kan jämföras med ECB:s prognoser i december som pekade mot +1,7 procent båda åren.

OECD noterade att särskilt industriproduktionen har varit svag i euroområdet. Svagare extern efterfrågan och engångsfaktorer bidrog till inbromsningen 2018 men svagare handelstillväxt inom EU, hög policyosäkerhet och svagare konfidensindikatorer pekar också mot en svagare underliggande efterfrågan som kan bli ihållande.

"Trots den stimulans som finanspolitiska lättnader kommer att erbjuda i år har tillväxten reviderats ned särskilt kraftigt i Tyskland och Italien, vilket speglar dessa länders relativt höga exponering mot inbromsningen i den globala handeln jämfört med i Frankrike", skriver OECD.

Enligt OECD bör ECB prioritera att säkra att långa räntor förblir låga under en utdragen period och att finansmarknaderna fortsätter att fungera smidigt.

”Detta talar för förstärkt framåtblickande guidning för att signalera att policyräntorna kommer att förbli låga under en längre period och, vid behov, välutformade nya åtgärder för att förbättra den långfristiga finansieringen för banksektorn", skriver OECD, som också manar ECB och Bank of England att vara redo att intervenera i händelse av en besvärlig brexit.

Bloomberg News rapporterade också på onsdagseftermiddagen, med hänvisning till personer med insyn i processen, att ECB på torsdagen kommer att sänka sina prognoser så mycket att det motiverar nya långa lån till bankerna. Men det betyder inte att det är säkert att ECB kommer att meddela om nya lån redan på torsdagen.

 

 

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in