Annons Annons
Vegard Søraunet, är senior portföljförvaltare för ODIN Sverige och ODIN Norden.

Odin Fonder utmanar synen på investmentbolag

En vanlig syn är att man ska köpa investmentbolag baserat på hög substansrabatt. Vegard Søraunet, förvaltare på Odin Fonder förordar det omvända. Här förklarar han varför du ska köpa de investmentbolag som har minst rabatt.
Uppdaterad 2016-12-16
Publicerad 2016-10-27

Vi får ofta frågor om vi köper in oss i investmentbolag i våra portföljer och varför vi gör det? På marknaden finns många aktörer som argumenterar för att du ska köpa investmentbolag med hög rabatt i relation till underliggande investeringar. Det är en dålig strategi. Våra resultat visar att den bästa strategin är att köpa de investmentbolag som är ”dyrast” i förhållande till underliggande investeringar. Då får man bäst utfall, skriver Vegard Søraunet, senior portföljförvaltare ODIN Sverige och ODIN Norden.

När vi analyserar de här bolagen gör vi det inte på något annat sätt än med våra övriga investeringar. Att hitta långsiktigt värdeskapande är centralt. Det gör vi genom att fokusera på Odin-modellen och våra tre P:n: Prestation, Position och Pris. Historiska prestationer och positioner för framtida värdeutveckling är viktiga parametrar för oss. Marknaden däremot har en tendens att fokusera mest på något annat, nämligen priset och vad rabatten till underliggande investeringar är. Det har blivit en ”etablerad sanning ”på marknaden, i synnerhet då det gäller investmentbolag. 

>> Läs mer om Odin Fonders investeringsfilosofi

Vi har alla hört argumenten. Köp Investor och Kinnevik då substansrabatten är nästan 30 procent, sälj Latour och Melker Schörling då de handlas med en premie. Vi tycker att det är intressanta observationer.

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag har i allmänhet startat som en följd av att ägarkapital har samlat sina ägarintressen. I Sverige finns det många. De ger ofta en bra spridning på investeringarna och kan liknas vid en koncentrerad fond. Skillnaden är däremot att investmentbolagen har ett evighetsperspektiv på investeringarna medan en fond har en begränsad ägarperiod. 

Vilka finns på marknaden?

Wallenbergfamiljen representerar kapital med mer än 100 år på nacken av långsiktigt ägande på Stockholmsbörsen med börsnoterade Investor och Industrivärden. Fredrik Lundberg har genom börsnoterade Lundbergföretagen däremot tagit kontroll över det sistnämnda och har lyckats bryta upp gamla maktstrukturer.

Det nya kapitalet är dock på väg att komma ikapp det äldre kapitalet. Börsnoterade Melker Schörling och Gustav Douglas Latour har varit en framgångssaga de senaste tio åren. De båda investmentbolagen har prioriterat lönsam tillväxt och uppköp i sina bolag. Kombinationen har varit väldigt lönsam. De äger inte heller några banker som är under strukturell press. Fokus ligger på lönsamma nischbolag som exporterar världen över. Även om de båda står inför ett kommande generationsskifte, så har vi stort förtroende för kulturen som finns i dessa båda investmentbolag.

Varför ger de dyraste bäst resultat?

Ser vi på värdeutvecklingen i underliggande bolag så är Melker Schörling och Latour enligt oss de bästa, vare sig det gäller 5 eller 10 års värdeutveckling. I 10-årsstatistiken följs de av Lundbergföretagen och Investor. Och kursutvecklingen följer värdeskapandet över tid.

Vi har också kunnat se att ju mer noterat, desto lägre rabatt och ju mer strategiska poster, desto högre rabatt. Det gör att avkastningen du får i dessa bolag är motsatt korrelerad med rabatten över tid. Hög rabatt är därför lika med sämre avkastning på lång sikt.

I ODIN Sverige är vi långsiktig ägare av Latour. Argumentet är att det är en långsiktig värdeskapare. I tillägg är fyrtio procent av investeringarna onoterade och bolag vi inte får tillgång till på annat sätt. Största positionen är Assa Abloy som vi har stor tilltro till och vilket är ett bolag vi gillar. Att vi inte äger Melker Schörling beror på att aktien är illikvid och att alla investeringar kan köpas direkt. Det har vi också gjort i Hexagon och AAK.

>> Prenumerera på Odin Fonders nyhetsbrev


ODIN FONDER

Platsannonser

Logga in