M&A

Obos om budförlusten på SBC

Norska bostadsbyggaren Obos bud på SBC välkomnades inte av de större aktieägarna som säljer sina innehav till investmentbolaget Fidelio Capital. "SBC blir istället en del av vår långsiktiga portfölj", säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Uppdaterad 2019-03-14
Publicerad 2019-03-13

Den 15 februari 2019 offentliggjorde den norska bostadsbyggaren Obos budet på SBC Sveriges Bostadsrättscentrum. Budet uppgick till 25 kronor kontant per aktie. Acceptperioden i erbjudandet löpte ut den 11 mars 2019.

Obos förvärvar i och med budet totalt 16 292 878 aktier i SBC, motsvarande 39,6 procent av samtliga aktier och röster i SBC. Detta var dock sämre utgång än vad Obos räknat med.

– Vår intention var att förvärva 100 procent av SBC för att utveckla bolaget genom att kombinera medlemsägda OBOS långsiktighet och finansiella styrka med SBC:s kompetens och kunderbjudande till boende i Sverige. Där fanns potentialen att skapa stora värden för boende i både Sverige och Norge. Vi noterar nu att ett antal större aktieägare i SBC har ingått avtal om att sälja sina innehav till Fidelio Capital senast den 18 april 2019. Det innebär att SBC istället blir en del av vår långsiktiga portfölj av noterade innehav tillsammans med Veidekke, JM och AF-Gruppen, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

I fredags blev det offentligt att Fidelio Capital förvärvat 56,8 procent av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Säljarna var Misselle AB, Tantal Investment AB och Triega AB. Den kontanta köpeskillingen uppgick till 26,25 kronor per aktie i SBC.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in