Rättstvist

Oasmia stämmer tidigare styrelse – kräver 30 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical stämmer bolagets tidigare styrelse och kräver att denne betalar cirka 30 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-09-25
Publicerad 2020-09-25

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse, i detta sammanhang Joulian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo Cederstrand, Alexander Kotsinas och Per Langö, och kräver att den tidigare styrelsen förpliktas att betala cirka 30 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från Oasmia Pharmaceutical. 

Summan som krävs motsvarar uteblivna ränteintäkter till följd av förbjudna lån under perioden 2015-2017, kostnader för Bolaget i samband med den skatterevision som inleddes av Skatteverket i maj 2019, bristtäckningsansvar på grund av skentransaktioner, samt kostnader för Bolaget till följd av den grupptalan som inlämnades mot Oasmia i USA i juli 2019. Den tidigare styrelse, vilken nekades ansvarsfrihet vid årsstämma 2019, anses ha orsakat dessa kostnader i samband med den tidigare ägarstriden mellan Arwidsro och den tidigare ägaren MGC.

– Oasmia yrkar att de tidigare styrelseledamöterna solidariskt förpliktas att, i den del beloppen kan bestämmas, betala cirka 30 MSEK jämte ränta och ersättning för rättegångskostnader. Bolaget begär vidare att domstolen fastställer att de tidigare styrelseledamöterna är solidariskt ansvariga för ytterligare skada som kan uppstå till följd av vissa handlingar och beslut av den tidigare styrelsen i samband med Ägarstriden, ett förvärv av immateriella rättigheter från Ardenia samt eventuell ytterligare skada till följd av Skatteverkets skatterevision, skriver Oasmia i pressmeddelandet.

Platsannonser