FinansNyhet

”Oak Capital undanhöll felaktigheter”

Exceed väljer att inte svara på Lena Alpers kritik mot ledningen men förtydligar hur relationerna mellan bolaget och Oak Capital sett ut.
Publicerad

Exceeds vd Henrik Sundin vill inte svara på Lena Aplers kritik gentemot ledningen men uppger att Finansinspektionens varning och sanktionsavgift grundar sig på felaktigheter kopplade till de övertagna depåerna från Oak Capital och att bolaget övervägde att stämma Oak Capital.

Sara Johansson

I en rad artiklar har Realtid.se kunnat visa på kopplingen mellan den börsnoterade Collector Banks grundare och ordförande Lena Apler samt det skandalomsusade Oak Capital och Allra. För en vecka sedan meddelade Lena Apler för Realtid.se att hon avser att lämna Exceeds styrelse där hon suttit i snart sju år. Anledningen hon uppgav var dels tidsbrist men också att det framkommit för mycket information om bolaget som hon inte känt till och som ledningen inte meddelat henne om.

Realtid.se har sökt både Henrik Sundin, vd för Exceed sedan snart två år tillbaka, och grundaren av Svenska Garanti Produkter som köpte upp Exceed samt delar av Oak Capitals verksamhet. Nu har Henrik Sundin återkopplat per mejl efter artiklarna för att å bolagets vägnar ”ta tillfället i akt att förtydliga en del avseende verksamhetsöverlåtelsen mellan Oak Capital och Exceed samt de, obefintliga, relationerna mellan bolagen i övrigt”.

Bolaget vill dock inte kommentera Lena Aplers avgång eller hennes påståenden om bristfällig informationsgivning från ledningen.

Annons

Bolaget väljer alltså endast att försvara sig mot uppgifterna om relationerna med Oak Capital. Vd Henrik Sundin skriver att Exceed förvärvade en del av Oak Capital verksamhet under 2014, men att det inte rörde sig om den del av Oak Capitals verksamhet som haft Allra som kund/motpart, alltså inte den institutionella verksamheten. 

”Att det var Allra som var motpart var inte heller något som vid tidpunkten för överlåtelsen var känt, varken för Exceed eller allmänheten. Då Överlåtelsen inte avsåg Oak Capitals institutionella verksamhet var detta inte heller information som Oak Capital delade med sig av”, skriver Henrik Sundin.

Han uppger även att överlåtelsen inte heller avsåg fonderna Life Emerging Markets Bonds eller Life High Yield Bonds. Han uppger att fondbolaget som varit förvaltningsbolag för fonderna ägs av Oak Capitals moderbolag Springwell Group. 

Annons

Realtid.se pekar på marknadsföringsunderlag publicerat på Exceeds hemsida. Ett Institutionellt hävstångscertifikat Global High Yield  där avkastningen baseras på värdeökningen ” i ett riskstabiliserat index vars huvudsakliga exponering är två fonder”, Life High Yield Bonds och Life Emerging Market Bonds. Arrangör var Oak Capital i början av 2014, alltså strax innan sammanslagningen av verksamheterna. Den 23 april i år skulle återbetalningsdag äga rum. 

Men ni marknadsförde fonderna? Vilket ansvar har ni för dem då? Då i kontakt med fondbolaget?

”Life Emerging Markets Bonds eller Life High Yield Bonds är inte Exceeds fonder, och har så aldrig varit. Därmed har Exceed ingen som helst möjlighet att påverka fondens drift eller förvaltning. Däremot har vi ett ansvar att informera om eventuella händelser som kan påverka våra kunder, på samma sätt som andra aktörer är tvungna att redovisa så kallade corporate actions”.

Annons

Henrik Sundin tar även upp varningen och sanktionen från Fi och berättar att Exceed övertog Oak Capitals depålösning 2014. Under 2015 identifierade dock Exceed en del felaktigheter hänförliga till innan överlåtelsen mellan bolagen. 

”Felaktigheter som Oak Capital undanhållit inför, och i samband med, överlåtelsen. Exceed informerade Finansinspektionen om den uppkomna situationen samt rättade till felaktigheterna under samma år. Även detta informerades Finansinspektionen om. Det var denna felaktighet som Finansinspektionen kritiserade i november 2017”, skriver Henrik Sundin.

Han uppger att Exceed övervägde att stämma Oak Capital för avtalsbrott ”med anledning av felaktigheterna kopplade till övertagna depåer. I slutändan bestämdes dock att det var mer konstruktivt att lägga tid, energi och pengar på att rätta till problematiken”, säger Henrik Sundin.

Annons