Finans

Nytt verktyg mäter attityder om finansbranschen

Bank- och finansbranschens tveksamma rykte och hårdare lagstifning öppnar för nya affärsmöjligheter. Nu lanseras en tjänst för kontinuerlig mätning av attityderna kring branschen och specifika företag.
 

Uppdaterad 2016-11-15
Publicerad 2016-11-14

Det är företaget Reputation Institute som lanserar Industry Tracker, en branschspecifik attitydmätare.

– Vi har mätt företag i Sverige de senaste tio åren men tidigare har vi mätt en gång per nu tyckte det vi att det är hög tid att mäta kontinuerligt, säger Nicolas Trad, executive partner på Reputation Institute till Realtid.se

Den nya tjänsten innebär att företag inom finansbranschen får tillgång till kontinuerliga attitydmätningar, korta månadsöversikter och djupgående kvartalsrapporter om företagets anseende.

– Vi mäter på flera sätt, både hos en slumpvis vald population och bryter även ned resultaten på kunder, informerade personer och flera andra kategorier, säger Nicolas Trad som menar att den här typen av kontinuerligt mätande skiljer ut företaget från andra konkurrenter.

– Det finns många konkurrenter till oss men ingen som mäter ryktet lika kontinuerligt. Finansbranschen har på många sätt problem med sitt rykte och en hög grad av transparens har blivit allt viktigare och dessutom finns det höga krav från lagstiftarna. Allmänhetens förtroende sjunker samtidigt som lagstadgade rapporteringskrav för ryktesrisker ökar. Det blir därför allt viktigare för leverantörer av finansiella tjänster att profilera sig efter mer än bara produkter och tjänster, säger Nicolas Trad.

Reputation Institute genomför redan attitydmätningar för leverantörer av finansiella tjänster på marknader som USA, Mexiko, Brasilien, Storbritannien, Danmark, Norge, Tyskland, Italien, Spanien, Sydafrika, Saudiarabien, Indien, Kina och Japan

– Vi fokuserar bland annat på företag som Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Carnegie, Ikano Bank, IF, Skandia, Danske Bank, Trygg Hansa, Forex Bank och Länsförsäkringar. En del av de är våra kunder idag och en del av företagen blir referenspunkter, säger Nicolas Trad.
 

Platsannonser

Logga in