FondNyhet

Nytt rekord för svenska fondsparandet

Svenska fondsparandet, Fondbolagens föreningSvenska fondsparandet, Fondbolagens förening
Publicerad
Uppdaterad

Under 2021 nysparades totalt 195 miljarder kronor i fonder, vilket är nytt rekord för ett enskilt år.

Realtid.se

Nettosparandet i fonder var positivt under samtliga månader 2021 och uppgick sammanlagt till 195 miljarder kronor. Den största delen av nysparandet gick till aktiefonder med nettoinsättningar på närmare 91 miljarder. Även blandfonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden på vardera 40 miljarder och korta räntefonder uppvisade nettoinsättningar på drygt 21 miljarder under 2021. 

Vid utgången av 2021 uppgick den samlade fondförmögenheten i Sverige till rekordhöga 6 951 miljarder kronor, vilket innebär en ökning under året med närmare 1 500 miljarder.  

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Annons

I genomsnitt steg värdet på aktiefonder (beräknat i SEK) med 27 procent under 2021. Sverigefonder uppvisade en genomsnittlig värdeökning på 35 procent och globalfonder ökade i genomsnitt med 29 procent.

Aktiefonder noterade nettoinflöden på 90,6 miljarder kronor under 2021. Störst insättningar hade globalfonder med 53,2 miljarder netto, följt av Sverigefonder med ett nettoinflöde på 32,6 miljarder.

Av det totala nysparandet i aktiefonder på omkring 91 miljarder gick närmare 68 miljarder, motsvarande 75 procent, till indexfonder. Andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten uppgick vid utgången av 2021 till strax över 19 procent.

Annons

Totalt nettosparades drygt 40 miljarder kronor i blandfonder under 2021.

Korta räntefonder hade ett nettoinflöde på 21,4 miljarder kronor och i långa räntefonder uppgick nysparandet till 39,9 miljarder. Däremot var nettosparandet i företagsobligationsfonder endast marginellt positivt under det senaste året.   

Annons