Annons

Annons

Nytt nordiskt avtal om finansiell stabilitet

Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden har tillsammans med sina motsvarigheter i de nordiska länderna och i Baltikum tagit fram ett nytt samförståndsavtal för finansiell stabilitet och krishantering i regionen.

Avtalet, ett Memorandum of Understanding, görs för att underlätta samarbetet för gränsöverskridande finansiell stabilitet.

Avtalet gäller mellan Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge.

– Vi har ett mycket bra samarbete med våra närliggande grannländer. Finansiell stabilitet är ett viktigt område att samarbeta kring, särskilt mot bakgrund av de integrerade marknaderna i Norden-Baltikum. Goda kontakter mellan myndigheterna med ansvar för finansiell stabilitet är ovärderligt om något inträffar som hotar stabiliteten, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP), i en kommentar.

Annons

Annons

Eftersom länderna i Norden och Baltikum har sammankopplade finansiella marknader finns ett gemensamt intresse avseende finansiell stabilitet. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group fyller en sådan funktion och är unikt i att samla relevanta departement, tillsynsmyndigheter, centralbanker och resolutionsmyndigheter i dessa åtta länder, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Ett förnyat samförståndsavtal har träffats med anledning av etablerandet av resolutionsmyndigheterna, som i respektive länder sedan 2016 ansvarar för krishantering av gränsöverskridande finansiella företag.

Den tidigare överenskommelsen undertecknades 2010 och omfattade då endast relevanta departement, tillsynsmyndigheter och centralbanker. Nu blir resolutionsmyndigheterna medlemmar i gruppen.

Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group handlar bland annat om informationsutbyte och gemensamma krisövningar, och formerna för det framgår av samarbetsavtalet.

Samförståndsavtalet ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet gällande finansiell stabilitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige kan bibehållas och utvecklas.

Avtalet medför inga ändringar i formella beslutsprocesser för Sverige och går inte utöver gällande EU/EES-regler.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons