Mikael Spångberg och Ola Paulsson.
Fonder

Nytt ledarskap på Brummer & Partners

Ola Paulsson blir ny koncernchef för hedgefondförvaltaren Brummer & Partners och Mikael Spångberg utnämns till ny vd för Brummer Multi-Strategy (BMS) när Klaus Jäntti på egen begäran lämnar sina uppdrag i gruppen.

Publicerad 2017-06-08

Ola Paulsson har arbetat inom gruppen sedan 2004 och har jobbat nära ledning och styrelse med koncernövergripande frågor under en lång tid. Han kommer närmast från rollen som chief operating officer på BMS och hade innan dess flera ledande befattningar i gruppen.

Mikael Spångberg var fram till 2012 ansvarig för SEB:s alternative investment-team där han ledde arbetet med analys och utvärdering av hedgefondförvaltning. Mikael har varit på fonden Nektar de senaste fem åren, sedan 2013 som vice vd där han arbetat nära fondens förvaltare samt fördjupat dialogen med dess institutionella investerare.

I samband med vd-skiftet genomför BMS ytterligare organisationsförändringar när nuvarande analyschef Markus Wiklund blir vice vd/chief operating officer och analytikern Kerim Celebi analyschef.

– Ola och Mikael kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Båda har lång erfarenhet och djup kunskap om vår verksamhet, både strategiskt och operationellt, säger Patrik Brummer, styrelseordförande i Brummer & Partners och Brummer Multi-Strategy AB, i ett pressmeddelande.

– Jag är glad över att ha fått det här förtroendet och är ödmjuk inför uppgiften. Brummer & Partners är ett välskött bolag men vi har som alla organisationer förbättringspotential. Genom den här ansvarsuppdelningen kan jag helhjärtat fokusera på de koncernövergripande frågorna medan Mikael kan ägna sitt fulla fokus åt BMS, säger Ola Paulsson, nytillträdd koncernchef på Brummer & Partners.
.
– Mitt huvudfokus kommer vara att tillsammans med BMS team förbättra och förfina våra processer för att bli mer träffsäkra i utvärderingen av nya och befintliga fondteam. Vår affärsmodell där vi tillsammans med fondteamen arbetar för att skapa mervärde för BMS investerare ger oss stora möjligheter. Uppgiften är väldigt stimulerande men samtidigt ansvarsfull, säger BMS nya vd och förvaltare Mikael Spångberg.

– Vi tackar Klaus för hans goda insatser som gruppens koncernchef och förvaltare av BMS. Han har under 18 år gett ett stort bidrag till att ta firman till dess nuvarande position, avslutar Patrik Brummer.

Platsannonser