FinansNyhet

Nytt högre bud på Victoria Park

Publicerad

Victoria Parks aktieägare har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från det tyska bolaget Vonovia, vilket är 11,8 procent högre än Starwood-erbjudandet. Budet rekommenderas av det oberoende budutskottet i Victoria Park.

Realtid.se

Vonovia, genom sitt helägda dotterbolag, Deutsche Annington Acquisition Holding, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park, enligt ett pressmeddelande. Det oberoende budutskottet rekommenderar enhälligt aktieägarna i Victoria Park att acceptera erbjudandet, vilket även innebär att utskottet inte rekommenderar Starwood Capital Groups erbjudande till aktieägarna avseende preferensaktierna, framgår det vidare av pressmeddelandet.

Starwood Capital Groups erbjudande lämnades så sent som den 1 april. Styrelsen i Victoria Park, med undantag för Greg Dingizian och Isabelle Wikner, har tidigare rekommenderat aktieägarna att inte acceptera Starwooderbjudandet rörande stamaktierna men däremot rörande preferensaktierna.

Styrelsen inledde därmed ett arbete för att undersöka intresset från andra alternativa förvärvade av Victoria Park med Handelsbanken som rådgivare.

Annons

Vonovia erbjuder 38 kronor per A-aktie respektive B-aktie, vilket är 11,8 procent högre än Starwood-erbjudandet om 34 kronor per stamaktie. Vonovia erbjuder även 316 kronor per preferensaktie, vilket är 0,3 procent högre än Starwooderbjudandet om 315 kronor.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 9.555 miljoner kronor och är således förmånligare än Starwooderbjudandet om 8.583 miljoner kronor.

Aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 21,78 procent av det totala antalet aktier och cirka 24,96 procent av det totala antalet röster i Victoria Park, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Ytterligare aktieägare har ställt ut köpoptioner till Vonovia Acquisition Holding avseende sammanlagt cirka 10,04 procent av det totala antalet aktier och 12,35 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Totalt omfattas 31,82 procent av totalt antal aktier och 37,31 procent av totalt antal röster i Victoria Park av antingen åtaganden att acceptera erbjudandet eller köpoptionerna.

Annons

Styrelseordförande Peter Strand, samt styrelseledamöterna Anders Pettersson och Lennart Sten har, direkt eller genom närstående, åtagit sig att acceptera Vonovias erbjudande. Även Östersjöstiftelsen, i vilken styrelseledamoten Henrik Bonde är anställd som placeringsdirektör/CIO, har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Styrelseledamöterna Greg Dingizian och Isabelle Wikner har, genom närstående, oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Starwoods erbjudande.

Budutskottet består av styrelsens två oberoende styrelseledamöter Pia Kinhult och Sofia Ljungdahl.

Annons