Fastigheter

Nytt aktieslag från Oscar Properties

Styrelsen i Oscar Properties vill erbjuda innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till aktier av ett nytt stamaktieslag, stamaktier av serie B2.

Uppdaterad 2019-05-10
Publicerad 2019-05-10

Samtidigt erbjuder man innehavare av obligationer att också konvertera dessa till stamaktier av serie B2. Utbyteserbjudandena förutsätter godkännande av extra bolagsstämma.

Nyheten har satt fart på aktien som vid 15.30-tiden på fredagen är upp med drygt 7 procent på börsen.

Bolaget skriver i sitt pressmeddelande att utbyteserbjudandena genomförs som ett led i bolagets arbete med att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur i syfte att möjliggöra framtida vinstgenerering och värdeutveckling.Åtgärderna ska förstärka likviditeten och det egna kapitalet.

"Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge. Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av obligationerna och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom utbyteserbjudandena", skriver bolaget.

"Bolaget är fullt övertygat om att, de svårare marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i utbyteserbjudandena lägger grunden för att bolaget framöver skall kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla intressenter i bolaget", skriver Oscar Properties.

Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 11 juni 2019, för godkännande av erbjudandena och de åtgärder som behövs för att införa det nya aktieslaget stamaktier av serie B2.

I syfte att möjliggöra en notering av de nya stamaktierna av serie B2 på Nasdaq Stockholm vill Oscar Properties även genomföra en ägarspridning genom en begränsad spridningsemission av stamaktier av serie B2.

Platsannonser