FinansNyhet

Nyfosa avyttrar bostadsfastigheter till ett värde om 445 miljoner kronor till Heimstaden 

Publicerad

Nyfosa har tecknat avtal om avyttring av två fastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 445 miljoner kronor till Heimstaden.    

Realtid.se

Fastigheten Namnsdagen 1 innefattar hyresbostäder med en total uthyrningsbar yta om cirka 9 tusen kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om 18,5 miljoner kronor. Fastigheten Nacken 1, belägen i Munktellstaden i Eskilstuna, är en projektfastighet med bygglov för uppförande av cirka fjorton tusen kvadratmeter BTA för bostäder. Frånträde för de båda fastigheterna sker idag den 4 december 2020. 

– Vi säljer vidare hyresbostäderna i den portfölj vi nyligen förvärvade av Estea. Genom försäljningen frigörs kapital för nya förvärv med bättre avkastning och fortsatt tillväxt, säger Stina Lindh Hök, vd i Nyfosa i en presskommentar.

Annons