Fastigheter

Nyemission i Svenska Bostadsfonden

Svenska Bostadsfonden tar in drygt 118 miljoner kronor i en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Publicerad 2017-10-03

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB har idag beslutat att öka aktiekapitalet med högst 459.200 kronor genom nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen kommer att tillföra bolaget 118.244.000 kronor, enligt ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen är att bolaget ska kunna förvärva ytterligare fastigheter, framgår det.

"Transaktionsmarknaden, samt förutsättningarna för fortsatt goda fastighetsförvärv bedöms som attraktiva och därför har Bolaget fattat beslut om att genomföra en nyemission i syfte att öka antalet investeringar i hyresfastigheter”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Vidare skriver bolaget att ”skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget”.  

Emissionen omfattar högst 2.296 A-aktier med en emissionskurs om 51.500 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 118.244.000 kronor.

Teckningstiden är 6 november 2017 till och med 24 november 2017. Sista likviddag är den 7 december 2017.

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört tre nyemissioner sedan dess och förvärvat fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv och Karlskrona till ett totalt värde om cirka 253 miljoner kronor med en total yta uppgående till cirka 22.000 kvadratmeter. 

- Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka denna fastighetsportfölj genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Lars Swahn.

Svenska Bostadsfonden 14 AB är noterat på NGM Nordic AIF.

Platsannonser