Finans

Nya styrelseledamöter i Intrum

Liv Fiksdahl och Andés Rubio föreslås som nya styrelseledamöter i Intrum. Synnöve Trygg och Fredrik Trägårdh har avböjt omval. 

Publicerad 2019-03-26

Intrum meddelar i dag, tisdag, att valberedningen föreslår att välja Liv Fiksdahl och Andés Rubio som nya styrelseledamöter.

De nuvarande ledamöterna Per E. Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder, Andreas Näsvik, Magdalena Persson, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen föreslås för omval. 

Synnöve Trygg och Fredrik Trägårdh har avböjt omval. 

Per E. Larsson föreslås för omval som styrelsens ordförande och Magnus Yngen som vice ordförande.

Liv Fiksdahl är Vice President (Associerad) på Capgemini Invent. Hon har haft ett flertal ledande positioner inom DNB och har varit medlem av koncernledningen i tio år. Hennes senaste roll var som Group EVP, CIO/COO. Liv Fiksdahl är styrelseledamot i Posten Norge AS, Nille AS, Arion Banki och Scandinavian Airlines, SAS. 

Andrés Rubio har omfattande erfarenhet av NPL-investeringar. Han har varit Senior Partner och medlem i management committee för Apollo Management International LLP samt Global Co-Head på Morgan Stanley Principal Investments. Han har varit ordförande för Altamira Asset Management S.L., vice ordförande för EVO Banco S.A. och styrelseledamot för Avant Tarjeta EFC, S.A.L. Han är grundare av IMAN Capital Partners Ltd., trustee åt Fundación Endesa och oberoende ledamot i Quarza Inversiones investeringskommitté. 

Valberedningen består av Robert Furuhjelm, ordförande (Cidron 1748 Sarl/Nordic Capital), Patrick Lapveteläinen (Sampo plc), Carl Cederschiöld (Handelsbanken Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Tomas Flodén (AMF & AMF Fonder). Styrelsens ordförande Per E. Larsson har adjungerats till valberedningen.

Platsannonser