Finans

Nya problem för Hancap

Hancap missade en räntebetalning och har ingen information till marknaden.
 

Uppdaterad 2020-05-09
Publicerad 2020-05-08

Hancap-koncernen har med hjälp av stora summor i obligationslån skapat en bolagsgrupp med inriktning på fönster och andra byggrelaterade produkter. Men det senaste året har problemen hopat sig då bolaget inte klarat av att betala sina skulder.

Lösningen har varit att omförhandla villkoren för obligationerna vilket hittills beviljats.

Men så sent som i april försenades räntebetalningen på en obligation med fjorton dagar. Då var förklaringen tidsnöd på grund av "administrativ hantering och helgdagar i samband med påskhögtiden".

Men även vid utgången av april skulle räntor betalas på en annan obligation och just nu är det oklart när pengarna kommer.

Enligt obligationsagenten Intertrust har det inte varit möjligt att få något besked om när en betalning kan väntas trots upprepade påstötningar. Agenten förbereder nu formell process enligt villkoren i obligationsavtalet.

Denna innebär att Hancap har fram till den 15 maj på sig att betala ränteskulden, annars kan obligationsinnehavarna vidta åtgärder. Detta ska i så fall beslutas genom en omröstning, enligt Intertrust.

Hancap har inte kommenterat den försenade räntebetalningen.

Platsannonser

Logga in