FinansNyhet

”Nya PPM-reglerna gör det svårare för utmanare”

Publicerad

Fondbolaget Tundra har tre fonder som tvingas lämna PPM. Grundaren och vice vd Mattias Martinsson tycker att det nya systemet försämrar konkurrensen inom fondbranschen.

Johan Såthe

Realtid har i flera artiklar skrivit om hur Pensionsmyndigheten sagt upp avtalet med 800 fonder som fanns på Fondtorget. De fonder som även fortsättningsvis vill finnas kvar på  plattformen har fått ansöka om nytt fondavtal – samtidigt som ett nytt regelverk drivs igenom.

Nu har Pensionsmyndigheten 162 fonder godkända och 61 fonder har fått avslag  på sin ansökan.

Realtid har talat med Mattias Martinsson, grundare och vice vd på Tundra Fonder, som nekats tillstånd för Tundras tre fonder som haft fokus på Pakistan, Vietnam och Afrika (Tundra Frontier Africa, Tundra Vietnam Fund och Tundra Pakistan Fund).

Annons

Hur ska ni ta igen det tappet? 
– Pensionsmyndigheten var en fantastisk distributör under våra första år men de senaste åren har andra källor, precis som andra fondplattformar i Sverige och institutionella investerare, blivit betydligt viktigare. Än mer så förstås ur ett intäktsperspektiv, givet de mycket låga avgifterna som råder på Pensionsmyndighetens fondplattform.

En fond jag har följt ett tag är den med fokus Pakistan. Den har fallit ordentligt på slutet.
– Just Pakistan har genomgått ett stålbad de senaste åren med politisk och ekonomisk oro. Aktiemarknaden värderas nu kring tioårslägsta mätt som P/JEK. Jag tycker således det finns anledning att vara optimistisk om möjligheterna till en stark utveckling de kommande åren och således bra inflöden till fonden.  

Kommer fonden att finnas kvar, även utan distribution i PPM?
– Fonden kommer finnas kvar. Filosofin för Tundra har alltid varit att tillhandahålla fonder vi själva tror på och där vi anser att vi kan leverera ett mervärde till andelsägarna. Från nuvarande nivåer ser Pakistan ut som en av världens mest intressanta tillväxtmarknader de kommande åren och jag tror att vi har möjlighet att leverera en bra avkastning till andelsägarna i en sådan miljö.

Annons

Hur har dialogen med Pensionsmyndigheten varit?
– Vi har haft samtal med Pensionsmyndigheten längs med vägen och jag tycker det varit en bra dialog. Vi har fått gott om tid att förbereda oss för förändringarna. Självklart är det tråkigt att kravet om minst 500 miljoner kronor utanför pensionsmyndigheten innebär att flertalet nischfonder försvinner. 

– Det har dock inte varit kriterier vi kunnat påverka utan vi får hänvisa spararna till andra fondplattformar där de kan välja dessa fonder istället.

– Vår största fond Tundra Sustainable Frontier fund, som investerar i alla våra kärnmarknader och erbjuder diversifiering mellan länderna, kommer finnas kvar på Pensionsmyndighetens plattform. De som är intresserade av vår del av världen har således möjlighet att byta till den fonden istället. 

Annons

Hur viktigt har det varit att finnas med på PPM-plattformen?
– Pensionsmyndighetens fondplattform var en oerhört viktig källa till kapital när vi startade i slutet av 2011. I dag är vi en etablerad aktör med merparten av vårt kapital utanför Pensionsmyndighetens fondplattform.

– Det blir svårt för framtida uppstickare att växa så snabbt som vi gjorde. Vi sympatiserar med motivet till förändringarna men det kommer göra det mycket svårt för nya utmanare inom fondbranschen att komma fram. Det försämrar konkurrensen inom fondbranschen vilket vi tycker är synd. Etablerade fondbolag, inklusive Tundra, mår bra av en tuff konkurrensmiljö. 

Annons