Fonder

"Nya PPM-förslaget är olagligt"

Enligt docent Andrea Sundstrand bryter det system som Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepensionen mot upphandlingslagstiftningen.

Publicerad 2020-09-14

– Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepensionens betänkande i Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44 överensstämmer inte med bestämmelserna i den svenska upphandlingslagstiftningen. Det innebär att det system som utredningen föreslår är olagligt. Risken med att införa systemet är att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt sitt medlemskap i EU och att Sverige som stat kommer att fällas för fördragsbrott av EU-domstolen, skriver Andrea Sundstrand i sitt rätttsutlåtande som Fondbolagens förening tagit del av.

– Alternativ till det föreslagna systemet är att istället införa någon typ av LOV-system. LOV-system omfattas inte av upphandlingslagstiftningen och kan således, med vissa begräsningar i unionsrätten, utformas så att det passar det svenska systemet.

Här kan du läsa hela rättsutlåtandet>>

Platsannonser