Börs

Nya namn till Axfood

Tomas Risbecker från AMF och Åsa Nisell från Robur tar plats i matkoncernens valberedning.

Uppdaterad 2016-09-22
Publicerad 2016-09-22

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Axfoods årsstämma år 2016 har ägaren med flest antal aktier, efter samråd med de tre därefter största ägarna, utsett en valberedning, meddelar Axfood.

Nya namn till valberedningen är Tomas Risbecker som är förvaltare av AMF:s Aktiefond Sverige. Åsa Nisell på Swedbank Robur Fonder ersätter Tomas Hedberg.

Oförändrat från föregående år är att Caroline Berg representerar Axel Johnson, Johan Strandberg representerar SEB fonder och Jonas Hillhammar från Axfoods Aktieägarförening. Bland storägarna ingår inte längre Reitangruppen i valberedningen.

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman den 15 mars 2017  lägga förslag avseende ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete, val av styrelseordförande, övriga ledamöter i styrelsen och val av revisorer samt riktlinjer för att utse av valberedning.

 

Platsannonser