Fastigheter

Nya ledamöter till Amastens styrelse

Industrivärden tidigare vd, Bengt Kjell, går in i styrelsen på Amasten.

Publicerad 2019-09-05

Amasten meddelar i dag via en kallelse till en extrastämma att valberedningen föreslår två nya styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att Bengt Kjell och Jakob Pettersson ska väljas till nya styrelseledamöter med verkan från den extra bolagsstämman, den 23 september 2019.

Bengt Kjell har bland annat verkat som vd för Handel och Industri och som vice vd för Industrivärden. I dag sitter han med i Industrivärdens styrelse. Han är även styrelseordförande för SSAB och Hemfosa Fastigheter och vice ordförande i Indutrade och Pandox.

Jakob Pettersson har erfarenhet från investeringar i retailbolag samt fastigheter och arbetar idag på ICA-handlarnas Förbund med ansvar för ägarstyrning och kapitalförvaltning.

ICA-handelarnas Förbund är största ägare i Amasten med 42,5 procent av kapitalet och 42,6 procent av rösterna.

Industrivärden finns inte med på ägarlistan som är uppdaterad på Amastens hemsida per den 31 augusti 2019.

Platsannonser