FinansNyhet

Nya krav med hot om stämningar mot Nord Fondkommission

Nord Fondkommission, OctegoNord Fondkommission, Octego
Publicerad

Nu riktas nya krav från ett tjugotal investerare mot Nord Fondkommission, de anknutna ombuden CV Partners och Delphi Kapital samt samarbetspartnern Finanshuset Östergötland.   

Annelie Östlund

Reporter

Krav har också riktats mot ytterligare en rådgivarfirma och ett försäkringsförmedlarbolag som valt att inleda förhandling om förlikning. 

I de fall förlikning inte nås går kunderna till domstol, meddelar företrädare för JPS Rådgivning, en finansiell utredare som samordnar investerarna för en gemensam aktion, samt juristfirman Wiestål som företräder flera kunder.  

Vårdslös rådgivning  

Annons

Investerarna hävdar att Nord Fondkommission, de anknutna ombuden och värdepappersbolagets samarbetspartners ägnade sig åt vårdslös rådgivning när de rekommenderade placeringar i två obligationer samt ett brygglån som restes av bolag inom Octego-koncernen. 

Hela det investerade beloppet – totalt drygt 360 miljoner kronor – ser nu ut att ha gått förlorat. Samtidigt utreder Ekobrottsmyndigheten två företrädare för Octego-koncernen som misstänks för grova bokföringsbrott i flera olika bolag. 

Vilseledande information  

Annons

Såväl obligationerna som brygglånet arrangerades och distribuerades av Nord Fondkommission. Nord fungerade också som låneagent med ansvar för lånens säkerheter. Men värdepappersbolagets inblandning slutar inte där.  

Nords grundare och största ägare Staffan Becket gick in som styrelseordförande i en av emittenternas styrelse. Dåvarande vd Charlotte Bergwall Nilsson valdes in som styrelseledamot i ett annat emittentbolag. Båda har således haft förtroendeuppdrag i Octego-koncernen vilket gör obligationshaveriet särskilt besvärande för förvärdepappersbolaget.  

Besvärande är också det faktum att memorandum och dokument med obligationsvillkor innehåller vilseledande information.  

Annons

Aspect Hospitality 2016:1 

2016 stod det klart att ett projekt som drivits av det numera konkursade Mindhouse hade havererat. Bolaget hade bestämt sig för att bygga om Danvikens Hospital i Nacka – en vacker sjukhusbyggnad bevarad från 1700-talet – till ett ”longstay hotell”. Men pengarna – ett obligationslån om 45 miljoner som Nord arrangerat och sålt in till sina kunder – tog slut.  

I det läget arrangerade Nord Fondkommission en ny obligation om 50 miljoner kronor. Innehavare av den första obligationen på 45 miljoner kronor erbjöds att konvertera den till den nya obligationen samtidigt som nya investerare erbjöds att teckna.  

Pengarna gick in i Aspect Hospitality 2016:1 – ett dotterbolag i Octego-koncernen som tog på sig att bygga om Danvikens Hospital till ett seniorboende.  

Samtidigt greppade Nord Fondkommissions största ägare, grundare och dåvarande ordförande Staffan Beckett, ordförandeklubban i Aspect Hospitality.  

Men i likhet med Mindhouse-koncernen havererade också Octego-gruppen och Danvikens Hospital blev varken ett longstay hotell eller seniorboende.  

Samtidigt står det klart att informationen i såväl Aspect Hospitalitys memorandum som dokumentet med obligationsvillkor innehåller vilseledande information:  

  • Av memorandumet framgår att det fanns en fastighetspant i Danvikens Hospital, som Nord i egenskap av låneagent skulle förvara. Men när Aspect Hospitality sedermera begärdes i konkurs kunde konkursförvaltaren aldrig fastställa att Nord Fondkommission faktiskt satt på en pant för obligationsinnehavarnas räkning. Nords kunder förlorade därmed hela investeringen och de enda som fick tillbaka utlånade pengar när fastigheten Danvikens Hospital såldes på exekutiv auktion, var två banker.  
  • Teckningsperioden var mellan 27 juni och 18 juli 2016. Då existerade inte Aspect Hospitality. Bolaget var fortfarande ett lagerbolag och ingen med koppling till projektet eller Octego-gruppen satt i styrelsen. 
  • När investerare tecknade sig i obligationsemissionen existerade heller inga obligationsvillkor. Detta dokument skrevs under först 20 juli 2016. Men sannolikt gäller inte ens detta dokument. Personen som skrev under det för Aspect Hospitalitys räkning – mamma till en av Octegogruppens företrädare – satt vid tillfället inte i styrelsen och var inte firmatecknare. Personen i fråga blev vd och styrelseledamot först i september samma år – samtidigt som Nords dåvarande ordförande Staffan Beckett utnämndes till ordförande.  

OP2 Holding 

Även OP2 Holding – som tog in 62,5 miljoner kronor i ett brygglån – var ett bolag i Octego-sfären.  

I likhet med Aspect Hospitality existerade OP2 Holding endast som lagerbolag när emissionen gjordes. Den styrelse som enligt memorandumet försäkrade att informationen till investerarna stämde, existerade alltså inte vid tillfället.  

Först nästan två månader senare fick OP2 Holding sin styrelse. Samma mamma som blev vd i Aspect Hospitality, blev då vd i OP2 Holding – samtidigt som Nord Fondkommissions dåvarande vd Charlotte Bergwall Nilsson klev in i bolagets styrelse 

Även placerarna i OP2 Holdings brygglån har förlorat sina investeringar.   

Aspect Properties  

Knappt ett år efter OP2 Holdings emission gav Octego-gruppen ut sin hittills största obligation på 250 miljoner kronor via ett av bolagen i sfären – Aspect Properties. Även här fungerade Nord Fondkommission som arrangör, distributör och låneagent med ansvar för panter. Av memorandumet framgår att pengarna ska användas för att slutföra en rad olika bygg- och utvecklingsprojekt runt om i Sverige. Här räknas även Aspect Hospitality upp.  

Enligt memorandumet fanns det också säkerheter i en rad fastigheter i Sälen. Detta stämmer dock inte enligt uppgifter från Lantmäteriet. Och till dags dato har placerarna i Aspect Properties-obligationen inte fått tillbaka några pengar.   

Realtid har under flera veckors tid förgäves sökt företrädare för Nord Fondkommission som väljer att inte svara på frågor.   

 

Annons