Christian Sandström, Chalmers Tekniska Högskola
Juridik

"Nya kompetenser kommer att efterfrågas"

När en större del av advokatbyråns verksamhet handlar om IT kommer också nya kompetenser att efterfrågas. Här finns det förmodligen behov av att förändra juristutbildningen till att bättre matcha framtidens kompetenskrav. Det säger docent Christian Sandström till Realtid. 

Uppdaterad 2017-12-28
Publicerad 2017-12-28

Docent Christian Sandström vid Chalmers Tekniska Högskola kommenterar: 

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Den stora skillnaden är att kostnaden för AI inte stiger med volymen. Mänskligt arbete baseras på rörliga kostnader och timdebitering, om en algoritm istället utför arbetet spelar det knappt någon roll hur stor datamängden är. Arbetet blir väsentligt billigare och snabbare utfört, främst när det rör sig om stora volymer material.

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Automationen sker främst inom sådana områden som inte är särskilt komplexa eller tvetydiga. Framtagandet av standardiserade dokument för utförandet av exempelvis en börsintroduktion kan betraktas som ett sådant exempel.

 Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– När en större del av byråns verksamhet handlar om IT kommer också nya kompetenser att efterfrågas. IT blir viktigare, både för advokater, delägare och biträdande jurister. Här finns det förmodligen behov av att förändra juristutbildningen till att bättre matcha framtidens kompetenskrav.

 Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska  inom några år? 

– Det har redan skett en förändring mot färre biträdande jurister per advokat och bortsett från de stora byråerna är det knappt lönt att tala om pyramidstrukturer längre. Trenden lär fortsätta.

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Ja, de kommer inte bara att bli större, utan också få en mer strategisk funktion inom byrån. IT och så kallade Knowledge Management har hittills företrädesvis varit en supportfunktion för advokatbyråer. Rimligen bör detta förändras de kommande åren.

 Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Affärsjuridiken och M&A kommer påverkas särskilt, inte minst stora så kallade Due Diligence processer lär bli mer digitala framöver.

 Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Dessa frågor är i dagsläget kanske de mest kritiska avseende implementeringen av AI. Det är än så länge oklart, utvecklare av AI sitter inte heller inne med svaren idag. Vissa av de jag pratat med säger att det är lättare att utveckla AI än att utveckla rätt affärsmodell för AI.


 

Platsannonser