Försäkring

Nya flytträttsregler skjuts upp

De nya reglerna om sänkta flytträttsavgifter föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Uppdaterad 2020-09-11
Publicerad 2020-09-11

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om nya avgiftsregler vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkring. Förslaget innebär att försäkringsföretagens återköps- och flyttavgifter sänks kraftigt. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021. Tidigare var förslaget att de nya reglerna skulle börja gälla den 1 januari.

I lagrådsremissen föreslås bland annat följande:

Försäkrings­företag ska endast få ta ut avgift för de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten.

Avgiften ska högst få uppgå till ca 600 kronor år 2021 (med årlig indexuppräkning kopplad till prisbasbeloppet).

Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift.

– Nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att sänka de omotiverat höga återköps- och flyttavgifter som finns på marknaden. Det här beskedet är dåliga nyheter för de företag som genom höga avgifter försökt hindra konsumenter att flytta sitt sparande, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en skriftlig kommentar.

Sedan den 1 januari 2020 gäller regler som innebär omfattande förbättringar för en effektivare flytträtt. Denna lagrådsremiss är ett led i att ytterligare stärka flytträtten och en del i behandlingen av riksdagens tillkännagivande om att skilja fond- och depåförsäkring från traditionell livförsäkring när det gäller reglerna om återköp och flytt.

Frågan om en utvidgad flytträtt för fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 hanteras inte i lagrådsremissen utan utreds vidare inom Regeringskansliet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Platsannonser

Logga in