FinansNyhet

Nya EU-regler mot penningtvätt – fullt fokus på kryptosektorn

Valdis Dombrovskis EU-kommissionen penningtvättValdis Dombrovskis EU-kommissionen penningtvätt
Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor vid EU-kommissionen.
Publicerad

Anonyma plånböcker för kryptotillgångar kommer att förbjudas, och EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att tillämpas fullt ut på kryptosektorn.

Realtid.se

Europeiska kommissionen har under tisdagen lagt fram ett lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Paketet innehåller även ett förslag om att inrätta en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt. Beslutet att inrätta en ny myndighet fattades redan förra året, men nu är det lite tydligare om vad som mer ingår i paketet.

Syftet med paketet är att underlätta upptäckten av misstänkta transaktioner och verksamheter och att täppa till kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristverksamhet genom det finansiella systemet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Åtgärderna ska stärka den befintliga EU-ramen genom att ta hänsyn till nya och framväxande utmaningar i samband med teknisk innovation. Dessa inbegriper virtuella valutor, mer integrerade finansiella flöden på den inre marknaden och terroristorganisationernas globala karaktär.

– Dessa förslag kommer att bidra till att skapa en mycket mer harmoniserad ram för att underlätta efterlevnaden för organ som omfattas av reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt för dem som är verksamma över gränserna, skriver kommissionen i sitt pressmeddelande.

Torsdagens paket består av fyra lagstiftningsförslag:

Annons
  • En förordning om inrättande av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • En förordning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som innehåller direkt tillämpliga bestämmelser, inklusive inom områdena åtgärder för kundkontroll och verkligt ägande.
  • Ett sjätte direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLD6), som ersätter det befintliga direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt, ändrat genom det femte penningtvättsdirektivet) , som innehåller bestämmelser som kommer att införlivas i nationell lagstiftning, såsom bestämmelser om nationella tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna.
  • En översyn av 2015 års förordning om överföringar av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar (förordning (EU) 2015/847).

– Vi har gjort stora framsteg under de senaste åren och våra EU-regler för bekämpning av penningtvätt är nu bland de hårdaste i världen. Men nu måste de tillämpas konsekvent och noggrant övervakas för att se till att de verkligen fungerar. Därför tar vi i dag dessa djärva steg för att stänga dörren för penningtvätt och hindra brottslingar från att lägga sina orättmätigt erhållna vinster i sina fickor, säger Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor, i en skriftlig kommentar.

Inrättandet av en ny EU-myndighet är kärnan i lagstiftningspaketet. Myndigheten, som ska heta AMLA, ska omvandla tillsynen av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i EU och även förbättra samarbetet mellan finansunderrättelseenheter. AMLA kommer att vara den centrala myndighet som samordnar de nationella myndigheterna för att se till att den privata sektorn korrekt och konsekvent tillämpar EU-bestämmelserna. 

Befintliga nationella register över bankkonton kommer att kopplas samman, vilket kommer att ge finansunderrättelseenheterna snabbare tillgång till information om bankkonton och bankfack. Brottsbekämpande myndigheter kommer också att få tillgång till detta system, vilket ska påskynda utredningar och återvinning av tillgångar som härrör från brott i gränsöverskridande fall. 

Annons

För närvarande berörs endast vissa kategorier av leverantörer av kryptotillgångstjänster av EU:s regler för bekämpning av penningtvätt. Den föreslagna reformen kommer att utvidga dessa regler till hela kryptosektorn och tvinga alla tjänsteleverantörer att göra kontroller på sina kunder.

Dagens ändringar kommer att säkerställa fullständig spårbarhet av överföringar av kryptotillgångar, såsom bitcoin, och kommer att göra det möjligt att förebygga och upptäcka deras eventuella användning för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dessutom kommer anonyma plånböcker för kryptotillgångar att förbjudas, och EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att tillämpas fullt ut på kryptosektorn.

Kommissionen föreslår även en EU-omfattande gräns på 10 000 euro för stora kontantbetalningar. Att begränsa stora kontantbetalningar gör det svårare för brottslingar att tvätta smutsiga pengar. Dessutom kommer det att vara förbjudet att tillhandahålla eller äga anonyma plånböcker för kryptotillgångar, precis som anonyma bankkonton redan är förbjudna enligt EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagstiftningspaketet kommer nu att diskuteras av Europaparlamentet och rådet. Kommissionen hoppas på en snabb lagstiftningsprocess. Den framtida myndigheten för bekämpning av penningtvätt förväntas vara i drift 2024 och kommer att inleda sitt tillsynsarbete när direktivet har införlivats och det nya regelverket börjar tillämpas.

Genom dagens lagstiftningspaket genomförs åtagandena i åtgärdsplanen som antogs av kommissionen den 7 maj 2020.

Annons