Bank

Nya bankregler är att vänta

EU föreslår ändringar för att slutföra Basel III och genomförandet av Basel IV.

Publicerad 2016-12-01

Europeiska kommissionen offentliggjorde i förra veckan sitt första förslag till reviderade regler för att kalibrera kapital- och likviditetskrav i form av ett direktiv och en förordning ("CRD V" och "CRR II"), samt ändringar till direktivet om återhämtning och upplösning ("BRRD"), för att införa globala standarder för total förlustabsorberande kapital.

De nya reglerna innehåller bland annat införandet av en minimiskuldsättningsgrad (Leverage ratio) på tre procent, samt ett bindande likviditetskrav att säkerställa stabil finansiering av bankernas verksamhet (Net Stable Funding Ratio - NSFR), vilka båda planeras träda i kraft 2019.

De nya reglerna omfattar också en bestämmelse om att icke EU-banker verksamma med flera dotterbolag inom EU måste etablera nya EU-baserade "holdingbolag" - ett drag som skulle kunna få särskilda konsekvenser för internationella banker som har sin EU-bas i Storbritannien.

Dessa förslag, som kommer att bli föremål för ytterligare diskussioner med EU-parlamentet och rådet, representerar Europas försök att lagstifta om regler som är globalt överenskomna vid Baselkommittén för banktillsyn (BCBS).

I de flesta fall syftar kommissionens förslag till att genomföra BCBS:s förslag med endast begränsade skillnader i omfattning, timing och kalibrering, tillsammans med de första delarna av vad branschen kallar Basel IV. Med den här uppdateringen inför kommissionen också begreppet "proportionalitet", så att rapporterings- och efterlevnadsbördor förenklas för Europas mindre riskfyllda banker.

– Europas initiativ att införa proportionalitet är ett viktigt steg, särskilt för det stora antalet mindre institutioner inom EU. Liksom i USA, kommer de största bankerna i EU även fortsättningsvis att omfattas av hela regelverket. Proportionalitetstänkandet bör stärka konkurrensförmågan hos mindre banker, till förmån för bankkunderna, säger André Wallenberg, ansvarig för Basel IV för PwC i Sverige, i ett pressmeddelande.

Gällande Basel IV, planerar EU att genomföra nya regler för derivat- och marknadsrisker i bankernas handelslager. Detta tillsammans med de nya reglerna om skuldnedskrivning (bail in) för att skydda skattebetalarna i händelse av bankkonkurser och införandet av nya regler för redovisning av kreditförluster (IFRS 9), ”skulle kunna leda till en betydande ökning av kapitalkraven och kräver stora insatser vid genomförandet på grund av deras höga komplexitet”, säger André Wallenberg i pressmeddelandet.
 

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in