Fonder

Nya avgiftsregler vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkring

I en proposition från Finansdepartementet föreslås nya avgiftsregler vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkring som innebär att försäkringsföretagens återköps- och flyttavgifter sänks kraftigt.

 

Uppdaterad 2020-10-20
Publicerad 2020-10-20

Bland annat föreslås att:

  • försäkringsföretag ska endast få ta ut avgift för de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten,
  • avgiften ska högst få uppgå till ca 600 kronor år 2021 (med årlig indexuppräkning kopplad till prisbasbeloppet),
  • om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Frågan om en utvidgad flytträtt för fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007 hanteras inte i propositionen utan utreds vidare inom Regeringskansliet.

Ta del av propositionen på regeringen.se 

 

Platsannonser

Logga in