Jan Svensson, vd och koncernchef Latour
Finans

Ny vd utsedd i Latour

Jan Svensson lämnar vd-positionen i Latour den 31 augusti 2019. Johan Hjertonsson är hans efterträdare. "Johan är en mycket uppskattad ledare som har haft förmågan att bygga framgångsrika företag i en internationell miljö", säger Latours ordförande Olle Nordström. 

Realtid.se
Uppdaterad 2017-10-27
Publicerad 2017-10-27

Sent under torsdagskvällen meddelade Latour att Jan Svensson, som varit vd och koncernchef för Investment AB Latour sedan 2003, kommer att lämna sin befattning den 31 augusti 2019. 

Samtidigt meddelade styrelsen i Latour att Johan Hjertonsson är utsedd till ny vd och koncernchef för Investment AB Latour från och med den 1 september 2019.

Johan Hjertonsson, 49 år, är sedan 2009 vd och koncernchef för AB Fagerhult och har tidigare varit koncernchef för Lammhults Design Group AB och har inom Electroluxkoncernen innehaft ett antal ledande befattningar inom marknadsföring och produktutveckling. Johan Hjertonsson är idag styrelseledamot i bland andra Sweco AB och Nord-Lock International AB.

- Styrelsen i Latour är glada att kunna utse Johan Hjertonsson till nästa vd och koncernchef. Vi har haft förmånen att under ett flertal år följa Johans framgångsrika utveckling av Fagerhult, där Latour är huvudägare. Johan är en mycket uppskattad ledare som har haft förmågan att bygga framgångsrika företag i en internationell miljö. Johan har alla förutsättningar att vidareutveckla Latours strategi som långsiktiga ägare av bolag med egna produkter och en växande internationell närvaro, säger Latours ordförande Olle Nordström. 

”Det är med mycket stor glädje och tillförsikt som jag accepterat erbjudandet att leda Latour. Jag har för avsikt att under tiden fram till tillträdet avsluta mitt nuvarande uppdrag på bästa möjliga sätt samt gradvis öka mitt engagemang inom Latour bl.a. genom att ta plats i några styrelser i samband med bolagstämmorna 2018”, kommenterar Johan Hjertonsson.

”Under Jan Svensson ledning har Latour haft en mycket stark utveckling. Industrirörelsen har genomgått en stor förändring och utgörs idag av internationellt framgångsrika bolag med god utvecklingspotential. Därutöver är Latour huvudägare i tio börsföretag, av vilka ett flertal innehav tillkommit under perioden som Jan Svensson varit VD. Totalavkastning för Latours aktieägare uppgår till ca 1.500 procent sedan Jan Svensson tillträdde som VD, vilket är nästan tre gånger bättre än börsen i genomsnitt”, fortsätter Olle Nordström. 

”Avsikten är att Jan Svensson, efter att han lämnat rollen som VD och styrelseledamot i Latour, kommer att kvarstå i styrelsen för ett antal av de börsnoterade innehaven. Ett uttryck för huvudägarfamiljen Douglas önskan om fortsatt samarbete med Jan Svensson är att han även kommer utgöra vår representant i valberedningen för Investment AB Latour fr.o.m. september 2019”, säger Carl Douglas och Eric Douglas i en kommentar.

Platsannonser