Fastigheter

Ny valberedning i Oscar Properties

Ernström Finans tar plats i fastighetsbolagets valberedning och Fjärde AP-fonden lämnar.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-10-21
Publicerad 2016-10-21

De tre största ägarna per den 31 augusti 2016, Oscar Engelbert AB, Zimbrine Holding BV och Ernström Finans, har nu nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2017 enligt följande:

Oscar Engelbert AB (tidigare Oscar Properties Värdepapper) har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

Zimbrine Holding BV har utsett Fredrik Persson, ledande befattningshavare i Swedia HighP.

Ernström Finans har utsett Fabian Hielte, styrelseordförande och verkställande direktör i Ernström Finans.

Jakob Grinbaum är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

Fredrik Palm förblir ordförande i valberedningen.

Förändringarna är sammanfattningsvis att Ernström Finans tar plats i valberedningen istället för Fjärde AP-fonden och att representanten för Zimberine Holdin BV är Fredrik Persson istället för Monika Lundström.

 

Platsannonser