FinansNyhet

Ny transaktion kan rädda problemtungt Concent

Concent Holding går igenom en tuff period. Likviditeten är ansträngd, flera avhopp, en affär som drar ut på tiden vilket drabbar obligationsägarna som bland annat väntar på ränteutbetalningar. Foto: Tengbom (pressbild från Concent)
Publicerad

Ett nystartat bolag, kontrollerat av Jool Invest, förvärvar Concent-koncernens projektportfölj. "Transaktionen är den enda möjligheten för bolagets överlevnad", meddelar styrelseordförande Björn Sahlström.

Sara Johansson

Concent-koncernen meddelar under tisdagsmorgonen att man träffat avtal om en överlåtelse av "i princip hela koncernens projektportfölj". Förvärvaren av projektportföljen är ett nystartat bolag, kontrollerat av Jool Invest.

– Vi tar över 16 stycken projekt. Det är lite svårt för mig att uttala mig om vad portföljen är värd men vi känner oss trygga med att i nuvarande struktur säkerställa att skuldinnehavare erhåller sitt investerade kapital åter då vi har åtagit oss att konvertera 50 miljoner kronor till EK, säger Tom Olander, CEO på Jool Capital Partner.

"Bolagets skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett Transaktionen. Styrelsen i Bolaget har efter noga överväganden kommit fram till att Transaktionen är den enda möjligheten för Bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar", skriver Concents styrelseordförande Björn Sahlström i pressmeddelandet.

Annons

Transaktionen beräknas kunna genomföras under maj 2017.

Det ny startade bolaget som förvärvar projektportföljen erbjuder dessutom befintliga större långivare i Concent samt obligationsinnehavarna under obligationslånen en möjlighet att delta i finansieringen av det nystartade bolaget.

I samband med transaktionen konverterar Jool-koncernen samtliga sina fordringar mot Concent, vilka uppgår till 50 miljoner kronor till eget kapital i det nystartade bolaget.

Annons

Det nystartade bolaget ska nu inleda ett arbete med att ta in kapital för att kunna genomföra transaktionen, enligt pressmeddelandet. Obligationsinnehavarna kontaktas inom kort av agenten, Intertrust, framgår det av pressmeddelandet.

Concent kommer inför transaktionen få ett förskott om 37 miljoner kronor, en så kallad likviditetsfinansiering, för att bolaget ska kunna reglera sina nuvarande leverantörsfordringar, förutom en fordran på 40 miljoner kronor till tidigare huvudägaren Mikael Fahlander.

Concent har tidigare avviserat en annan transaktion rörande Barents center, vilket skulle varit klart 20 februari. Denna har dock skjutits på framtiden. Detta projekt ingår alltså inte i dagens transaktion. Även projektet Mantorps Ängar hålls utanför den dagsaktuella transaktionen.

Annons

Concent meddelar dessutom att man träffat avtal med Preservia Fastigheter som tar över tre projekt från Concent vilket inbringar 28 miljoner kronor till bolaget.

Transaktionen mellan Concent och dotterbolaget till Jool Invest är förbehållen bolagsstämmans beslut samt godkännande från Concents större långivare och innehavarna av obligationerna. Aktieägare som representerar en majoritet av röster i bolaget har redan förbundit sig att rösta för transaktionen.

Transaktionen är även beroende av att due diligencen är tillfredställande och att finansiering finns.

Anders Öinert som nyligen lämnade styrelsen i Concent har i fem affärer sålt aktier i Concent. Totalt har han sålt 95.000 aktier till kurser mellan 1,69 och 2,30 kronor.

På ett år har aktien rasat från 6,80 kronor till 0,78 kronor.

Annons