Nu krävs FI-tillstånd för att förvalta penningmarknadsfonder.
Finans

Ny tillståndsplikt för korta räntefonder

Nu måste de som vill starta eller redan förvaltar en penningmarknadsfond ansöka om tillstånd för det från Finansinspektionen. Detta efter att en ny EU-förordning trätt i kraft.

Uppdaterad 2018-08-14
Publicerad 2018-08-14

Sedan den 21 juli i år gäller tillståndsplikt för så kallade penningsmarknadsfonder; alltså fonder som är investerade i räntepapper med korta löptider. Detta enligt en ny EU-förordning som infördes i alla medlemsländer i fjol och som nu börjar tillämpas.

Det framgår av ett pressmeddelande på Finansinspektionens hemsida.

Därmed måste nu både de som ska starta och de som redan förvaltar penningmarknadsfonder ansöka om tillstånd från FI. Befintliga förvaltare har dock till senast den 21 januari 2019 på sig att söka.

Den nya EU-förordningen ställer tuffare krav på likviditetshantering, organisation, funktioner och informationsgivning mot investerare. Den innehåller även placeringsbegränsningar.

Dessutom ska en särskild bedömning av en penningmarknadsfonders tillgångar göras. Det tillkommer också nya rapporteringsskyldigheter. Den europeiska värdepappersmyndigheten Esma har publicerat en rapport som innehåller tekniska standarder och riktlinjer för vissa regler i förordningen, enligt FI.

Penningmarknadsfonder...

... är fonder som placerar sina medel i finansiella tillgångar med korta löptider, så kallade kortfristiga tillgångar. De har som mål att erbjuda avkastning i linje med penningmarknadsräntan eller bevara värdet på investeringen.

Källa: FI

Platsannonser

Logga in