Annons

Annons

Ny rekordnivå för svenska fondförmögenheten

Under april månad uppgick det totala nysparandet i fonder till 7,8 miljarder kronor, efter stora insättningar i aktiefonder. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 219 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 4 643 miljarder.

I april noterade fonder nettoinsättningar på totalt 7,8 miljarder kronor och aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 7,7 miljarder. Även långa räntefonder och blandfonder hade nettoinsättningar på 2,9 respektive 1,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 2 miljarder och från hedgefonder på 1,8 miljarder kronor. Det rapporterar Fondbolagens Förening.

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 17,7 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.

– När den bästa aprilbörsen sedan 2009 läggs till ett redan urstarkt första kvartal nådde fondförmögenheten en ny all-time-high. Bidragande till den nya rekordnivån var också ett högt nysparande, där spararna hittade tillbaka till aktiefonder och fortsatte köpa långa räntefonder, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening i en skriftlig kommentar.

Annons

Annons

I april var utvecklingen på världens aktiemarknader fortsatt mycket stark. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 7 procent, vilket innebär en uppgång sedan årsskiftet på över 20 procent. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde i april på totalt 7,7 miljarder kronor. Främst gjordes insättningar i globalfonder, men även Sverigefonder och Asienfonder hade nettoinflöden under månaden.

Långa räntefonder noterade i april ett nettoinflöde på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 12,6 miljarder kronor och av detta har 4,5 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med 219 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 643 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet uppgår förmögenhetsökningen till hela 664 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 771 miljarder (motsvarande 60 procent) placerat i aktiefonder.

 

 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons